«Det snakker vi ikke om!» – 25 personlige beretninger fra tre generasjoner har kommet inn

Brakkeinnvielse på Møvik 18.08.1943. Fra Dagfinn Pettersen samling.

I januar 2020 publiserte Vest-Agder-museet en annonse og etterlyste informanter som ville fortelle om hvordan familiehemmeligheter fra krigen fortsatt preger livet deres. Nå er innsamlingen avsluttet, og 25 bidrag vil bli vist i en vandreutstilling våren 2021.

Selv om det har gått 75 år siden den tyske okkupasjonen av Norge (1940-1945), finnes det få andre perioder i norsk historie som blir møtt med slik allmenn interesse. I noen familier er det fremdeles, selv to til tre generasjoner senere, utfordrende eller umulig å snakke om hva som har skjedd og hvordan det skjedde. Personlige handlinger og opplevelser som involverte tyskerne har vært lite omtalt, har blitt fortiet eller holdt hemmelig lenge. Barn og barnebarn har måttet, og må fremdeles, forholde seg til hendelser som har preget foreldre eller besteforeldre, uten å vite hva som egentlig hadde skjedd eller uten å kunne snakke høyt om hvordan hendelsene har preget også deres liv.

Dette ville Vest-Agder-museet se nærmere på, og vi derfor spurt lokalbefolkningen om å bidra med sine egne opplevelser og minner. 30 mennesker har tatt kontakt med oss, og 25 av disse har sagt ja til å bli intervjuet. Intervjuene er nå avsluttet, og vi har fått et omfattende materiale av beretninger fra blant annet kvinner som har hatt forhold til tyske soldater, deres barn og barnebarn, etterkommere av NS-medlemmer og etterkommere av tyske soldater. Flere historier vitner om traumatiske hendelser under og etter krigen, som har satt tydelige spor i familiene.

De innsamlede historiene vil bli vist i en vandreutstilling som åpner våren 2021. I tillegg vil flere av bidragene bli brukt i en internasjonal vandreutstilling og formidlingsprosjekt rettet mot barn og unge i flere europeiske land.

Tyske soldater sammen med torghandler Tellef Tellefsen på øvre torg.
Album kjøpt fra privatperson i Tyskland til Vest-Agder-museet i 2015.

På grunn av likhetstrekkene vi ser i de ulike historiene, starter vi nå opp et forskningsprosjekt som skal se nærmere på de sentrale faktorene som er i spill når trauma fra krigen etterlater spor i de etterfølgende generasjonene. Om noen ønsker å bidra til det, ved å fortelle sin egen historie, kan prosjektleder Kathrin Pabst kontaktes på telefon 0047 932 46 157 eller via e-post Kathrin.Pabst@vestadermuseet.no.

En kort film om prosjektet kan finnes her.

En kort film om det overordnede internasjonale prosjektet «Identity on the Line» kan ses her.

«Det snakker vi ikke om!» er ett av syv delprosjekter i det store internasjonalt samarbeidsprosjektet «Identity on the Line». Her samarbeider seks kulturhistoriske museer og en universitet fra syv europeiske land om å utforske de langsiktige konsekvenser av ulike migrasjonsprosesser, påtvungne eller frivillige, som fant sted i Europa i løpet av de siste 100 år. Mer informasjon om «Identity on the Line» finner man på www.i-on.museum

Vennligst vent, men vi laster produkter...