Co 333 ferdig restaurert

Foto Sally Vennesland

Tirsdag 12. juni 2018 var en ny milepæl nådd på Setesdalsbanen. Da ble passasjervognen Co 333 innviet etter en mangeårig restaureringsprosess. Vogna ble tatt ut av av trafikk ved museumsjernbanen på midten av 1970-tallet. De siste årene har restaureringsarbeidet vært intensivert, og 12. juni ble ferdigstillingen altså markert – sammen med gode samarbeidspartnere og bidragsytere.

Detalj fra dør inne i Co 333. Foto Sally Vennesland

 

Co 333 sin historie

Passasjervognen Co 333 kom fra Drammen til Setesdalsbanen i 1950 og ble formelt utrangert ved nedleggelsen av Setesdalsbanen i 1962. Da Setesdalsbanen ble nedlagt, ble mye av materiellet flyttet til Sulitjelmabanen. Sulitjelmabanen plukket det beste materiellet slik at det som ble igjen og overlatt til den nyoppstartede «Hobbyklubben» i 1963 var det materiellet som var mest nedslitt.

I fotosamlingen etter Dagfinn Pettersen, som i dag forvaltes av Vest-Agder-museet og fylkeskonservator i Vest-Agder og formidles via nettstedet Agderbilder, ble det oppdaget bilder fra kjøring med «Hobbybanen». Vi vet ikke hvilket år bildet ble tatt, men her ser vi passasjervognen Co 333 før den ble tatt ut av trafikk på museumsjernbanen. Dersom noen av leserne har informasjon om bilder, kan de ta kontakt med Arve Lindvig som jobber med Agderbilder.

Fra Grovane stasjon trolig på slutten av 1960-tallet. Teakvogna som skimtes i bakgrunnen er Co 333. Fotograf Dagfinn Pettersen / agderbilder.no

Da arbeidet med restaureringen av vognen skulle påbegynnes, var det dermed en vogn som var i svært dårlig forfatning.

Vogn Co 333 på Byglandsfjord august 1958. Fotograf Svend Jørgensen. / Stiftelsen Setesdalsbanen SBN10459

Co 333 før arbeidet med restaureringen startet tidlig på 2000-tallet da tilstanden skulle kartlegges. Foto Setesdalsbanen.

Men nå fremdstår den som en skinnende diamant i nylakkert teak, og i denne artikkelen fra 2017 kan du lese mer om restaureringsarbeidet.