Restaurering av Co 333

Foto Thorunn Lunde

Setesdalsbanen har hatt en strålende sesong så langt i år og mange besøk. Men mye arbeid foregår bak kulissene for å sikre at banen også kan kjøre museumstog i mange år fremover. Vognrestaurering er ett av disse prosjektene.

Passasjervognen Co 333 på Setesdalsbanen er under restaurering. Vognen ble tatt ut av trafikk i 1976. I årene som fulgte, ble det igangsatt tilfeldig arbeid på vognen av eksterne «sosialgrupper». Hovedprosjektet ble igangsatt i 2005 og gikk fram til 2012 da hovedansvarlig gikk av med pensjon. Dette arbeidet har gitt et solid grunnlag for arbeidet som nå pågår.  

Befaring på Drange snekkerverksted for å se på arbeidet som er gjort på inventar til Co 333.

Avdelingsleder Tom Johansen ble ansatt i 2013. Videre arbeid med Co 333 ble da satt på vent. Det var andre presserende prosjekter som måtte gjennomføres før arbeidet med vognen kunne tas opp. I tillegg måtte økonomien på plass og man måtte kvalitetssikre arbeidet mot endelig ferdigstillelse. Ekstra bevilgninger fra kulturdepartementet sikret økonomien og til slutt fant man også en ekstern leverandør som kunne ferdigstille det arbeidet som gjensto på vognen; Drange snekkerverksted fra Søgne. 

Ressursgruppen på befaring hos Drange snekkerverksted. Alle setene er restaurert og lakkert opp på nytt.

I forkant av dette ble det foretatt flere gjennomganger av prosjektet med bla. Roar Stenersen fra Jernbanemuseet på Hamar og Olaf Bjerknes fra Krøderbanen. 

Det var også behov for lokaler hvor deler og rekvisita kunne sorteres og oppbevares fram til de skulle brukes i restaureringen. Loftet på Storebu ble ryddet og tilrettelagt til dette. Her ble de originalene setene til passasjervognen sortert og plassert ut slik de til slutt skulle stå inne i vognen. I forbindelse med dette fikk Setesdalsbanen bistand av Olaf Bjerknes fra Krøderbanen til grovsortering av deler. Han var samtidig rådgiving for hvordan arbeidet videre på best mulig måte kunne «lande». 

Denne uken har ressursgruppen rundt prosjekt Co 333 vært på befaring hos Drange snekkerverksted. Blant annet å se på vindusrammer og beslag som er nå restaurert. Deretter var det befaring i vognen på Grovane for å se på arbeidet som er utført samt diskutere videre fremdrift. 

En av utfordringene har vært å finne egnet materiale til setetrekk. Opprinnelig var setene trukket med et materiale som gikk under betegnelsen pegamoid. Vognen fikk dette setestrekket trolig tidlig på 1930-tallet og dette kunstlær-produktet er imidlertid gått ut av produksjon for flere ti-år siden.

Til tross for at det opprinnelige setestrekket ble demontert med nennsom hånd, var det blitt svært sprøtt og preget av tidens tann, slik at det ikke ville kunne gjenbrukes.  

Co 333 og innvendig restaurering august 2017

Kontakt med andre museumsjernbaner har vist at mange har den samme utfordringen i forbindelse med restaurering av vognseter. Etter å ha vært i kontakt med Jernbanemuseet på Hamar, har man landet på et alternativt materiale som vil kunne brukes. Bjerknes i ressursgruppen hadde med fargeprøver på setestoffet, og gjenstandskonservator Simon Mawdsley skal sammen med Drange og salmaker finne fram til fargen som best vil kunne erstatte den originale.  

Interiøret i vognen består ellers av mye teak som i løpet av årene hadde blitt malt over, trolig for å letter vedlikehold. All gammel maling og også gammel skjellakk er nennsomt fjernet og teaken lakket opp igjen. Dermed vil vognen når den er ferdig, fremstå som et skinnende smykke fra fordums tid – og samtidig være i så god stand at den vil kunne kjøre i museumstog på Setesdalsbanen i mange tiår fremover.  

Et av beslagene til spjeldene til de koksfyrte varmeapparatene i vognen (sweizerapparatene).

Ressursgruppen består av foruten avdelingsleder Tom Johansen, Stig Drange og Helge Ingebretsen (Dranges snekkerverksted) og verkstedsleder Vidar Krogstad på Setesdalsbanen, også av elektriker Geir Klokkhammer fra Bravida (i tillegg til aktiv på Setesdalsbanen) samt Olaf Bjerknes fra Krøderbanen og Nils Chr. Hagen (Stål-Consult. Ragnar Norheim fra Setesdalsbanens Venner har også deltatt på blant annet befaringer. I tillegg har fagavdelingen ved Vest-Agder-museet vært representert ved Simon Mawdsley og Thorunn Lunde. 

I dag kan en si ferdigstilling er innenfor rekkevidde og vognen kan være klar for drift f.o.m sesongen 2018.

Tekst: Tom Johansen og Thorunn Lunde