3,5 millioner kroner til vannspeilet i Nodeviga Odderøya i statsbudsjettet 2023

Vannspeilet Odderøya museumshavn - Helen & Hard.
Vannspeilet Odderøya museumshavn - Helen & Hard.

Vest-Agder-museet får 3,5 millioner kroner til vannspeilet i Nodeviga (Odderøya museumshavn, Kristiansand) i statsbudsjettet 2023.

Kjell Eirik Haavold (leder Kristiansand Sp) og stortingsrepresentant Anja Ninasdotter Abusland, begge Senterpartiet, kom med en budsjettlekkasje og gladnyhet til Vest-Agder-museet 6./9 2023; Vest-Agder-museet får 3 millioner kroner til vannspeilet i Nodeviga/Odderøya museumshavn i kommende statsbudsjett.

Rettelse; når statsbudsjettet kom 6./10. 2023 ble det tildelt 3,5 millioner kroner.

Vannspeilet er del av utstillingen i det planlagte nye museumsbygget på Odderøya, og bevilgningen er et viktig signal om at det nye museet er noe staten ønsker å få til.

– Dette er en gladnyhet, og jeg setter pris på den politiske innsatsen for å få dette på plass. Dette sikrer at vi kommer i gang, og det er et viktig signal fra staten om at det er noe staten vil følge opp, sier direktør John Olsen ved Vest-Agder-museet til Fvn.no (Abo)

Vannspeilet: Havna i Nodeviga

Siden 2010 har Vest-Agder-museet jobbet aktivt med å ta vare på og formidle norsk plastbåthistorie. I denne anledning har vi en større utstilling av båter i Nodeviga. Vannspeilet skal utvikles videre og fortellingen om plastbåthistorien skal i hovedsak formidles her. I tillegg har vi et samarbeid med Bragdøya kystlag hvor de disponerer båtplasser til trebåter i samme havn.

– Med disse pengene signaliserer staten at de vil være med på dette. Den siste søknaden vi sendte på penger til nytt formidlingsbygg var på 130 millioner kroner. Men til revidert statsbudsjett i vår søkte vi en delsum på 5 millioner kroner slik at vi kan begynne på arbeidet med vannspeilet. Det er denne søknaden som nå utløser 3,5 millioner kroner. Dette kommer ikke i tillegg, men inngår i totalsummen, sier John Olsen til Fvn.no.

– Dette er noe vi i Senterpartiet har jobbet lenge med. Den lokale kystkulturen er viktig for oss å få vist fram, sier Abusland.

Det er Helen & Hard som har tegnet skissa til vannspeil-anlegget i Nodeviga. Her skal publikum kunne gå en «runde», og to black boxer bygget av resirkulert tre skal brukes som visningsfasiliteter. Det er meningen at samarbeidet med Bragdøya kystlag om utstilling av trebåter i bruk skal fortsette.

Vannspeilet Odderøya museumshavn - Helen & Hard.
Vannspeilet Odderøya museumshavn. Tegning: Helen & Hard.

Les mer om det nye museumsbygget på Odderøya

Hva skal det nye museet på Odderøya inneholde?

Vest-Agder-museet: Nytt museumsbygg på Odderøya i Kristiansand