Gimle Gård

Gimle Gård

Restaurering av mur på Gimle Gård

I løpet av sensommer og høst er muren på Gimle Gård blitt restaurert.

Muren har sett ille ut de siste årene, men nå er den vasket for moderne maling og sementmørtel er meislet bort.

Les mer…

Velkommen til Gimle Gård

Gimle Gård har blitt kalt landsdelens vakreste herregård. Den ble oppført i 1797 og utvidet i 1807 av storkjøpmannen Bernt Holm og var i privat eie i fem generasjoner. Etter at siste etterkommeren etter Bernt Holm, Othilie (Titti) Arenfeldt Omdal, døde i 1982, ble stedet museum og bevart slik det stod – med spor etter alle generasjonene som hadde levd her. Les mer…

Av |september 1, 2013|Gimle Gård

Adolph Arenfeldt – en herremann mellom tradisjon og modernitet

Av Kathrin Pabst

Da Ottilie (Titti) Arenfeldt Omdal døde i 1982 86 år gammel på gården Gimle i Kristiansand, testamenterte hun gården til Kristiansand kommune – under forutsetningen av at det ble opprettet en stiftelse, ”hvis formål er å bevare Gimle med bygninger, innbo og park for etterslekten på en verdig måte”. Les mer…