Vinterviking 2023 på Tingvatn fornminnepark

Vinterviking Tingvatn. Foto: Lasse Norlemann Mathiesen.
Vinterviking Tingvatn. Foto: Lasse Norlemann Mathiesen.

Vinterviking 2023 arrangeres på Tingvatn fornminnepark 24.-26. februar 2023.

Hva er Vinterviking?

Vinterviking er et seminar hvor levende historieformidling står i sentrum. Vi kommer sammen for å heve kompetansen vår, lære av og med hverandre.

Her i landet har vi et stort miljø for levende historieformidling og praktisering av historiske håndverk. Historien er ikke nødvendigvis død og begravet i magasiner, historieformidling skjer på mange flere arenaer enn bak glass i flotte muséer.

Vinterviking er for deg som deltar i museer, markeder og annet hvor du formidler på et eller annen vis, eller har et seriøst ønske om det. Er du ivrig frivillig, student eller jobber med formidling på mer fast basis, like mye er du velkommen til å delta. For deg som er ordinær besøkende på museet, ønsker vi deg velkommen kun på fredagskveld kl 18-20 og så klart andre dager vi holder åpent.

Seminaret inneholder flere elementer. En gruppe sover ute og deler erfaringer med resten. Vi diskuterer og prøver, i ledig form, hvordan og hva som var viktig for å overleve om vinteren.

Vi driver med håndverk og det som skulle falle for oss. Dette er en helg vi nerder og fordyper oss i historie i sosiale rammer.

DU er hjertelig velkommen uavhengig av om du er nybegynner eller erfaren. Det vi krever at du lar historien være hovedfortelleren i det vi holder på med.  Dette betyr at vi tar utgangspunkt i funnbasert kunnskap, hva kan arkeologien, forskningen og håndverket fortelle oss om jernalderen? Hva kan vi lære om det?

Hvordan kan jeg delta?

Deltagere søker plass på et av arbeidslagene ved å sende epost til tingvatn@vestagdermuseet.no senest 15.desember.

Her kan du også stille spørsmål, eventuelt kan du ringe 97790403 Katja Regevik, avdelingsleder Tingvatn fornminnepark,

Deltageravgift er kr. 450. Avgiften går uavkortet til Vinterviking og dekker frokost, lunsj og middag samt øvrig program.

Fredagens foredragskveld er åpen og gratis for publikum. Ellers er aktivitetene kun åpent for påmeldte som har fått tildelt plass.

Hva er et arbeidslag?

Et arbeidslag er en gruppe som fordyper seg i et bestemt område. Laget får en leder som deler av sitt kunnskap, du kommer sammen for en diskusjon og forsøk. Du får en smakebit av et tema. Vi forsøker å sette opp et bred utvalg av material: Det kan være metaller, ull, treverk mm.

Informer om hvilken arbeidslag du ønsker å delta på og litt hvilken måte du er engasjert i historieformidling. Om du har deltatt før, holder det å skrive hvilken lag du ønsker å delta i.

Plassene fylles opp fortløpende og det er totalt 50 plasser fordelt i de ulike lagene.

Du holder deg til dit arbeidslag i løpet av dagen. Om kvelden er der anledning å snakke med hverandre og høre om erfaringene i tilfelle gruppen ikke fremdeles holder på med sitt.

På søndag vil alle arbeidslagene vise av sitt arbeid og fortelle om erfaringene.

Veiledende tidsramme på Vinterviking:

Fredag 24. februar:
18:00 Fagaften med foredrag: Hva forteller runer om språkutviklingen i jernalderen
20:00 Arbeidslag samles for planlegging og bli kjent, arbeidstart
21:00 Antatt slutt for fastsatt program

Lørdag 25. februar:
08:00 – 09:00 Frokost
09:30 Start. Arbeidslag fortsetter
12:00 – 12:30 Lunsj
12:30 Arbeidslag fortsetter
19:00 Gilde – Vi samles til bedre måltid. Historisk antrekk ønskelig.

Søndag 26. februar:
08:00 – 09:00 Frokost
09:30 Arbeidslag fortsetter
12:30 Oppsummering av arbeidslag, presentasjon, felles diskusjon om resultat, veien videre
14:00 -14:30 Lunsj, vel hjem

Presentasjon av arbeidslag i 2023

Arbeidslag I (Fulltegnet per 29.11)

Voksmodell for bronsestøping ved Ken Hedegaard/ Ravn historisk Støbeteknik

I jernalderen ble mange av smykkene og våpendelene støpt i bronse, Hvordan foregikk dette, og hvordan ble støpemodellen laget?

Vi ser på lokale funn som vi deretter ser på hvordan vi kan prøve å måle de  før vi begynner på  en håndlaget replika utkast. Du vil lære om modellforming både via visning og praktiske forsøk. Du lærer hvordan prosessen av bronsestøping foregikk.

Ken vil demonstrere jernaldrens kopiering, hvordan  foregikk serieproduksjonen i denne tiden?

Om lederen for arbeidslaget:
Ken Ravn Hedegaard er utdannet arkeolog fra Københavns Universitet. Han har fokusert på forhistorisk bronsestøping i flere ti år og er ansett som en av de beste i dette området. Ken bruker eksperimentell arkeologi som tilnærmingsmetode når han jobber med  bronsestøping. Til daglig jobber han i sin bedrift Ravn Historisk Støbeteknik.

Ken Ravn Hedegaard arbeider med voksmodeller som brukes for bronsestøping.
Ken Ravn Hedegaard arbeider med voksmodeller som brukes for bronsestøping.
Dette er arbeidslaget for deg som liker å være detaljorientert og liker å være 100 % nøyaktig.
Modellen formes ved hjelp av ulike verktøy og dette er pirkearbeid. Dette er arbeidslaget for deg som liker å være detaljorientert og liker å være 100 % nøyaktig.

Arbeidslag II

Steinhugging ved Magnus Vartdal

Kleberstein er en allsidig materiale som brukes både til gryter, spinnehjul og essestein, bare for å nevne noe. Den er enkel å forme når du kan det. Stikkordet ligger jo nettopp i det «når du kan det». Hvordan lager du en kar eller kopp slik at den ikke sprekker? Hvordan lager du hullet i et spinnehjul som er mellom 10 og 22 gram, på slike som du finner fra folkevandringstiden? Dette og mye mer vil du lære om i dette arbeidslaget.

Obs! Magnus ankommer først seint fredagskveld. Laget får en arbeidsoppgave for å streve med for kvelden før arbeidet opptas lørdags morgen.

Om lederen for arbeidslaget:
Magnus Vartdal er svenn i både steinhugger og smed faget. Magnus har en særegen evne å formidle og dele gleden over historisk håndverk og har gjort seg bemerket i begge fag.

Magnus har blant annet vært Kulturminnefondets håndverkstipendiat i 2021. Utmerkelsen ble delt til han som en anerkjennelse for hans engasjement for håndverk, en solid og dyktig kar på alle vis. Magnus jobber til daglig ved Nidarosdommen restaureringsenter i Trondheim.

Magnus behandler stein med kjærlig og stødig hånd. Foto Lili Zaneta.
Magnus behandler stein med kjærlig og stødig hånd. Foto Lili Zaneta.
Kopper og gryter i kleberstein har vært brukt gjennom flere hundre år.
Kopper og gryter i kleberstein har vært brukt gjennom flere hundre år. Den tåler godt ild og en en stabil materiale. Om du ikke knuser den. Denne karen er fra Farsund. Foto Ulla Schildt /Kulturhistorisk museum Oslo.

Arbeidslag III

Grindvev ved Helga Vara

Grindvev er den litt nyere metoden å veve bånd, metodens røtter går  i det nordiske kontekst i hovedsak til tidlig middelalder, til overgangen fra jernalder. Enkelte ganger må det nøye undersøkelser til for å skille grindvevd bånd fra brikkevevdbånd, samtidig som vi finner eksempler som vitner om kombinert bruk i teknikkene. Men hva er hva? Bli med på debatten, bli med å lete etter svar. Grindvevde bånd brukes gjerne i dag i bunadene/folkedraktene i flere land. Dette er metoden hvor du brosjerer mønsteret i renningen og bruker en ulltråd til å lage mønster med. Du kan lage beviste symboler men også lekne geografiske mønstre som gjerne er med å lage en lokalt tilknyttet og gjenkjennelig modell.

Om lederen for arbeidslaget:
Helga Vara brenner for alt som har med ull å gjøre. Særlig er den kvenske vevetradisjonen nært hennes hjerte, men her får du muligheten å drøfte det meste innen vevetradisjon i nord. Folkeslagene har bodd og levdt sammen i alle tider, og merket seg med både egne og lånte tradisjoner. Helga er habil vever som lager tekstilene uten unødvendige kompromisser, med stolthet og respekt for håndverk. Ikke minst for folket håndverket forteller om.

Helga Vara vever alt av jernaldertekstiler. Foto Steve Nilsen.
Helga Vara er tekstilentusiast som brenner særlig for historien i nordområdene. Foto Steve Nilsen.
Dekorert Grindvev laget av bein fra samlingene til Universitetsmuseum i Bergen.
Grindvev er en enkel konstruksjon som bidrar til å lage skille i renning. Foto Universitetsmuseet i Bergen, Arkeologibasen. Link til Digitalmuseum.

Arbeidslag IV

Sosteli krukke med Siri Torkehagen

Spannformede leirkar er, som navnet sier, små krukker som minner om spann. De er rikt dekorerte, tynne og delikate i utforming. De spannformede karene presenterer tidstypiske gjenstander fra folkevandringstiden. De kan særlig finnes i graver i fra  det sørvestlige Norge. Dette er materiale som forsvinner helt før vikingtiden, og med det er viktige i tidfesting av bosetningsområder hvor de ble brukt. I dette arbeidslaget ser vi særlig til Sosteli krukken fra Åseral. Den har fått navnet sitt etter gården Sosteli som er et av de best bevarte gårdsanleggene vi har fra folkevandringstiden vest i Agder.

Om lederen for arbeidslaget:
Siri Torkehagen er arkeologiutdannet nerd som har jobbet med flere materialer i flere år. Siri har hadt ledetråd i å «prøve og lære», gjenskape det som gjenskapes kan med hensikt i å gjøre håndverkeren synlig i historiefortellingen . Eksperimentell arkeologi som metode er særlig frempregende i det Siri tar seg til.

Spannformede leirkar kunne ha samme symboler som i tekstiler. Her møter Sosteli og Snartemo. Foto Katja Regevik
Spannformede leirkar kunne ha samme symboler som i tekstiler. Her møter Sosteli og Snartemo. Foto Katja Regevik.

Arbeidslag V

Viking- og middelaldersko med Borghild Nekstad

Når arkeologiske funn gjenskapes, må de studeres, ses på, måles og  vurderes. Deretter lages det mulige forklaringer og modeller på hvordan den originale gjennstanden kanskje har vært laget og i dette tilfellet handlet det om sko. Du har mulighet å bidra aktivt med dine tanker og reaksjoner for forskning som gjøres av Borghild  Nekstad.

Borghild skriver: «Min masteroppgave tar for seg utvalgte sko fra vikingtid og middelalder fra Trondheim. Jeg har et ønske om å få prøvet ut noen av de mønstrene jeg holder på å lage i original størrelse. Jeg arbeider nå med den praktiske delen av oppgaven og  ønsker at den skal være utprøvet av andre. Jeg vil gjerne  prøve ut modellene hos andre som driver med historisk håndverk. De fleste skoene er små søte barnesko, men der er også noen voksensko med. »

Den sosiale biten vi har mulighet for på Tingvatn gjør forsøket ekstra nyttig og trivelig. Ønsker derfor å mulighet å bruke en arbeidslag til søm og utprøving av de nye mønstrene som jeg har laget. Der deltagere kan komme direkte med ris og ros. I tillegg er målet å samle materiale jeg kan bruke til min forskning, her under refleksjon, forbedring og dokumentasjon.

Vil du bidra til Borghild sin masteroppgave og med det samme lære historiske sko samt  metoder for gjenskaping, da er dette dit lag.

Modell av skinnsko blir til etter nøyaktig måling og testing.
Test av skomodell blir til etter prøving og nøyaktig måltaking for å kunne finne ut skoens dimensjoner. Foto Borghild Nekstad.

Om lederen for arbeidslaget:
Borghild Nekstad  studerer for tiden i Universitetet i Sørøst- Norge, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ved Rauland akademiet. Borhild har allsidig interesse for historisk tekstilhåndverk og hun har med iver og entusiasme klart å smitte flere med «vikingsjuka» gjennom både fysiske kurs, men også facebook hvor hun har samlet flere tusen følgere til gruppen «søm av vikingklær». Hun går frem som en rollemodell for mange med sin eksempel: Det er aldri for tidlig eller for  seint å starte, du må tørre, og la din glede over historie og læring være den bærende kraften. Alt annet kommer seg når du tørr å hive deg i det.

Borghild finner du likegodt som formidler på en marked som i magasinet til museet. Like smilende uansett tid og sted.
Borghild finner du likegodt som formidler på en marked som i magasinet til museet. Like smilende uansett tid og sted.

La oss se hvor mye snø vi har i 2023! Vil du sove ute? Vil du teste utstyret dit i vinterforhold? Nå har du muligheten.

Redskaper i snøen under Vinterviking.
Redskaper i snøen under Vinterviking.