Viktig gave til nytt museumsbygg på Odderøya

Sparebankstiftelsen SR-bank og Vest-Agder-museet på Odderøya 2022

Fredag 20. mai 2022 kom Sparebankstiftelsen SR-bank med en gladnyhet til Vest-Agder-museet. Stiftelsen har bevilget kr 2,5 millioner til den maritime formidlingen som blir del av det planlagte museumsbygget på Odderøya.

Vest-Agder-museet arbeider for å realisere et nytt museumsbygg i Nodeviga på Odderøya i Kristiansand. Bygget skal inneholde utstillinger og formidling av områdets maritime historie, by og regionhistorie. I tillegg skal bygget inneholde arealer for skiftende utstillinger. Målet er at bygget skal bli en møteplass for både foreninger og enkeltpersoner med kulturhistorisk interesse – men også for grupper som vanligvis ikke bruker museet.

Det er den maritime historien Sparebankstiftelsen SR-bank nå vil bidra til å løfte frem. For Vest-Agder-museet handler dette både om den lange historien, men også om plastbåtens historie, utvikling og betydning. Når det gjelder plastbåtens historien fra 1950-tallet og fremover, så er Vest-Agder-museet kanskje det museet i landet som har arbeidet mest med dette.

Dette sier Sparebankstiftelsen SR-Bank om gaven

– Vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank er en stolt bidragsyter til Vest-Agder-museet sitt prosjekt med nytt museumsbygg på Odderøya, sier Gave-og kommunikasjonssjef Ellen Instefjord. Det er med stor glede vi tildeler en gave på kr 2.500.000 til utvikling av den maritime utstillingen. Vi håper at vår gave inspirerer andre bidragsytere til å være med på spleiselaget, og vår gave er muliggjort gjennom overskuddet fra SpareBank 1 SR-Bank.

Lokal banksjef Rune M. Nilssen er imponert over hvordan det planlagte museumsbygget vil bli en ny møteplass med fokus på formidling av regions maritime historie og være et stort løft for kulturen.

Sparebankstiftelsen SR-bank og Vest-Agder-museet i Odderøya museumshavn 2022
Planene for museumshavna diskuteres. Fra venstre: John Olsen (direktør Vest-Agder-museet), Rune Meås Nilssen (banksjef) og Ellen Instefjord (gave- og kommunikasjonssjef) begge fra SR-bank, styreleder i Vest-Agder-museet Terje Damman og Jan Egil Hansen, konservator, plastbåthistorie i Odderøya museumshavn.

Om det nye museet

Den maritime historieformidlingen vil være både på land og på vann. Skjøre objekter vil bli stilt ut inne i museumsbygget – men båthallen vil ha glassfasade ut mot Nodviga, hvor utstillingen av de flytende båtene fortsetter. Allerede i dag er flere 10-talls båter stilt ut, både i samarbeid med Bragdøya kystlag, enkeltpersoner og båter eid av museet selv. Målet er å lage en mer organisk flytende utstilling som binder sammen ute og inne, utstillinger på land og på vann.

Formidlingen vil være en kombinasjon mellom autentiske gjenstander, foto og film – og nyskapende digitale løsninger som setter objektene og historiene inn i en større sammenheng og som bidrar til involvering av publikum.

En dobbelt viktig gave

Prosjektet om nytt museumsbygg handler om tre forhold: Selve bygget, området rundt huset – og ikke minst innholdet. Finanseringen er tredelt: 1/3 på hver av statlig, regionalt og lokalt nivå. I den lokale andelen inngår også private bidrag. Sensommeren 2021 bevilget Cultiva 60 millioner til prosjektet – men 15 av disse forutsatte at andre private bidrar med tilsvarende. Dette er det samme som er budsjettert med av ytterligere private midler. Gaven fra Sparebankstiftelsen SR-bank er derfor dobbelt viktig: Både bidrar den i seg selv til finansieringen av prosjektet og formidlingen av den maritime historien – i tillegg bidrar gaven til å «løse ut» noen av midlene fra Cultiva.

Museet håper flere private kan bidra

Innholdet i bygget, utstillinger og formidling er delt opp i flere ulike prosjekter, f.eks. den maritime historien, by- regionhistorie, formidling for de minste osv. Det gjør at hvert prosjekt får en kostnadsramme som gjør at private gaver får god synlighet og ulike aktører kan bidra til ulike prosjekter. Museet mangler fortsatt 12,5 millioner i private midler og håper flere aktører ønsker å bidra på samme måte som Sparebankstiftelsen SR-bank til at regionen får sitt nye kulturhistoriske museum.

Kontaktinfo Vest-Agder-museet:
John Olsen, direktør, 930 07 567, john.olsen@vestagdermuseet.no.

Les mer om det nye museumsbygget på Odderøya

Vest-Agder-museet: Nytt museumsbygg på Odderøya i Kristiansand