Vest-Agder-museets samlingsforvaltningsplan

Vest-Agder-museet har utarbeidet en omfattende samlingsforvaltningplan. Formålet med arbeidet er å kartlegge samlinger og magasinforhold, etablere felles rutiner, og kvalitetssikre arbeidet med samlingene.

Last ned hele planen her: Samlingsforvaltningsplan for Vest-Agder-museet