Vest-Agder-museet nominert til europeiske museumspriser

Wim van der Weiden fra European Museum Academy (EMA)
Wim van der Weiden fra European Museum Academy (EMA) besøkte "Identity on the Line" utstillingen i Kristiansand.

Vest-Agder-museet og prosjektet «Identity on the Line» er nominert til Luigi Micheletti-prisen og DASA-prisen som deles ut av European Museum Academy.

Kristiansand 13.06.2022.

I september 2022 vil European Museum Academy (EMA) kunngjøre vinnerne av Luigi Micheletti-prisen og DASA-prisen under den internasjonale EMA-konferansen i Luxemburg.

Vest-Agder-museet (VAM) er en av de nominerte. Museet er nominert med en kombinasjon av D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum og prosjektet «Identity on the Line» (I-ON). Bakgrunnen for nominasjonen er VAM sitt arbeid med samling og formidling av historier rundt krigsseilere og langtidskonsekvensene av migrasjonsprosesser.

Om de nominerte

D/S Hestmanden er et dampskip som seilte i den norske handelsflåten i både første og andre verdenskrig, og er i dag offisielt Norsk krigsseilermuseum. Hestmanden er vernet og har gjennomgått omfattende restaurering som gjør at den seiler langs kysten hver sommer som et levende museum. Når D/S Hestmanden ikke er på tokt ligger den ved kai på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter utenfor Kristiansand.

«Identity on the Line» er et stort, internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom seks kulturhistoriske museer og ett universitet, som jobber sammen for å utforske de langsiktige konsekvenser av ulike migrasjonsprosesser, tvangsmessige eller frivillige, som har funnet sted i Europa de siste 100 årene. Prosjektet er et samarbeid mellom VAM, museer i Sverige, Danmark, Polen, Slovenia og Kroatia, og et universitet i Litauen – og VAM leder prosjektet. Les mer om «Identity on the Line».

«Vest-Agder-museet er et innovativt miljø for kulturdebatt. Vi har kontinuerlig satt søkelys på sensitive, tabu-relaterte eller kontroversielle temaer og formidlet disse på best mulig måte og fremhevet enkeltpersoner eller minoriteter med meninger og erfaringer som ikke har blitt delt tidligere. Vi ønsker å fremme tilhørighet, refleksjon og læring blant våre besøkende og i lokalsamfunnet». sier John Olsen, direktør i VAM.

Vest-Agder-museet og European Museum Academy (EMA)
Fra venstre: Gunhild H. Aaby, formidlingsleder VAM, Kathrin Pabst, prosjektleder Identity on the Line, Wim van der Weiden, European Museum Academy (EMA), John Olsen, direktør i VAM og Knut Markhus, leder for fagseksjonen VAM.

Om European Museum Academy (EMA)

Organisasjonen som deler ut prisene er European Museum Academy (EMA), en ideell stiftelse som representerer museer i Europa.

EMA har medlemmer i mer enn 38 land og fremmer utvikling og innovasjon i museumsbransjen. Akademiet oppfordrer museer til å bli møteplasser og fora for utvikling av vitenskapelig debatt, kreativitet, sosialt samhold og kulturell dialog.

En av de viktigste funksjonene til European Museum Academy er bedømmelse og utdeling av flere europeiske museumspriser. Blant EMA-prisene er de mest anerkjente Luigi Michelleti-prisen og DASA-prisen.

Luigi Michelletti-prisen er organisert i samarbeid med Luigi Micheletti Foundation for å fremheve beste praksis i museer. I mer enn 20 år har prisen fokusert på innovative museer og utstillinger av 1900-tallets historie, vitenskap, teknologi, industri, vitensentre, øko-museer og fortolkningssentre. Luigi Michelletti Foundation er et forskningssenter for samtidshistorie og spesialiserer seg på å samle og dele materiell og immateriell kulturarv fra det 20. og 21. århundre.

Den andre europeiske prisen er DASA-prisen, som støttes av DASA Working World Exhibition i Dortmund, Tyskland. I ti år har denne prisen satt fokus på museer dedikert til utdanning og formidling på innovative måter. Dette inkluderer nye konsepter, ekstraordinær utstillingsdesign og scenografi, samt spesielle metoder for kunnskapsoverføring.

Internasjonalt anerkjente museumseksperter fra European Museum Academy utgjør juryen for begge prisene. Disse ekspertene vil samles i juni og avgjøre vinneren som vil bli annonsert i gallaseremonien som finner sted under den internasjonale EMA-konferansen i september 2022.

Hestmanden hadde besøk av European Museum Academy
D/S Hestmanden hadde besøk av European Museum Academy. Fra venstre: Ragnhild Bie, konservator, krigsseilerhistorie, Knut Markhus, leder for fagseksjonen og Wim van der Weiden fra European Museum Academy (EMA).