Vest-Agder-museet tildelt Cultiva midler til digitalprosjektet «Teknologi i museet»

Punktsky Nomelandsloftet
Punktsky Nomelandsloftet.

I styremøtet til Cultiva-stiftelsen 18. oktober 2022 ble Vest-Agder-museet tildelt 250 000 kroner til det digitale modningsprosjektet «Teknologi i museet» i utlysningen «Cultiva Digital år 2 // Digital transformasjon».

Vest-Agder museet er en stor tilbyder av historieformidling, og ønsker å ta i bruk ny teknologi for å formidle disse historiene.

Søknaden er sendt i samarbeid med Agder XR, Apaxa AS og Cederberg Studios AS.

Prosjektet «Teknologi i museet» er todelt:

  1. En kartleggingsdel og mulighetsstudie for å finne løsninger og relevante samarbeidspartnere, både blant tekniske utviklere og andre kulturaktører.
  2. Gjennomføring av konkret testprosjekt på Kristiansand museum basert på bruk av 3D-teknologi og lyd.

Bare i Kristiansand har vi fem kulturhistoriske arenaer: Kristiansand museum, Gimle Gård, Kristiansand kanonmuseum, DS Hestmanden og Odderøya museumshavn.

Siden museet på mange områder er tett knyttet til fysiske, målbare størrelser; landskap, bygninger og gjenstander, er vi nysgjerrige på hvilke muligheter 3D-teknologi kan kombinere bygningsvern med historieopplevelser. I tillegg ønsker vi å utforske hvordan formidling via lyd kan kombineres med visuelle opplevelser.

I dette digitale modningsprosjektet ønsker vi å bygge kompetanse og forberede oss på hvordan vi kan fylle det nye museet på Odderøya med opplevelser som berører og gir våre gjester innsikt og kunnskap. Men vi vil også jobbe med hvordan digitale fortellergrep kan brukes før bygget står ferdig og på andre museumsavdelinger – slik at vi kan få hands-on-kunnskap og forberede publikum på hva de har i vente.

Agder XR, kompetansenettverk for XR-teknologi på Agder, skal bidra til å finne koblinger til aktuelle samarbeidsbedrifter for museet.

Testprosjekt på Kristiansand museum

Vi ønsker å se hvilke muligheter 3D-skanninger som basis kan kombinere bygningsvern (som er interessant for fagstaben på museet) med historieopplevelser – som er interessant for publikum.

I forbindelse med restaureringsarbeid på Setesdalstunet ved Kristiansand museum, vil håndverkerne ved museet i samarbeid med Apaxa AS ta i bruk 3D-teknologi som arbeidsverktøy for nøyaktig å dokumentere bygningen, og på sikt overvåke bygningsmassen for å oppdage eventuelle forandringer og skader i konstruksjonen.

Punktsky Nomelandsloftet
Punktsky Nomelandsloftet.

Snart skal årestua (fra ca. 1650) på tunet skannes, og materialet gjennomgås med tanke på restaurering. Muligens må stua stenges mens arbeidet pågår. Bygningen er en av friluftsmuseets største attraksjoner, og vi ønsker å gjøre den tilgjengelig for publikum i restaureringsperioden gjennom en digital, interaktiv formidlingsopplevelse.

Vi ønsker også å tilføre en lydopplevelse gjennom et samarbeid med Cederberg Studios i Kristiansand. Cederberg vil hjelpe oss med å utforske hvordan lyd, og da særlig 360-graders surround, kan brukes sammen med 3D-skannede objekter for formidling.

Om utlysningen

Som beskrevet i utlysningen, så er digital transformasjon «en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester hvor brukerfokus og brukeropplevelser er selve kjernen endringen som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi». Les mer om tildelinger Cultiva Digital år 2 // Digital transformasjon.

Vest-Agder-museet logo