Utlysning av forskningsstipend: Plastbåthistorie

Har du lyst til å bruke noe av sommerferien til å fordype deg i historien til en plastbåt og skrive en artikkel som så kan komme på trykk i museets årbok? Og på toppen av det hele tjene penger på det? 

Vest-Agder-museet er et konsolidert museum bestående av 11 avdelinger fordelt over hele Vest-Agder. Forskning, formidling og samlingsforvaltning er våre mest sentrale arbeidsområder, og vi leter nå etter en fagperson som vil se nærmere på historien til en plastbåt.

Les mer om museets arbeid med plastbåthistorie her.

Arbeidet omfatter forskning som skal munne ut i en fagartikkel av så god kvalitet at den kan trykkes i museets årbok høsten 2018. Vest-Agder-museet har fått låne et rikt kildemateriale om plastbåtprodusenten Ancas, og materialet skal gjennomgås og brukes i artikkelen.

Ancas ble opprettet i 1914, og var Norges første plastbåtprodusent da de startet med serieproduksjon av plastbåter i 1954. Denne produksjonen varte frem til 1968 da Ancas ble solgt til Selco. Det er i all hovedsak perioden 1954-1968 som vil være artikkelens fokus. Alt kildemateriale foreligger i digitalisert form.

Artikkelens omfang skal være rundt 15 sider uten illustrasjoner (Times New Roman, 12 pkt, 1 ½ linjeavstand). Forfatterinstrukser foreligger og må følges nøye. Artikkelen skal være av høy faglig kvalitet, med tilsvarende bruk av metode og teori. Ytterligere spesifikasjon av tema og problemstilling gjøres i samråd med redaksjonskomiteen. Godtgjørelsen er på kr 12.000 som utbetales når artikkelen er godkjent for trykk. Første utkast bør foreligge i slutten av august  2018 og deretter bearbeides fortløpende etter innspillene fra redaksjonskomiteen.

Vi leter etter en person med master i historie eller et relatert fagområde, men oppfordrer også mastergradsstudenter til å søke.

Søknader sendes til k.pabst@vestagdermuseet.no innen 29. juni 2018.

Ved spørsmål om stipendet kontakt leder av fagseksjonen Kathrin Pabst.

Ved spørsmål om innhold kontakt museets plastbåtansvarlig Jan Egil Hansen.

 

Foto: Begge bilder er fra Ancassamlingen og en del av materialet som skal inngå i artikkelen.