Utendørsfotoutstilling med bilder fra Kristiansand 1930 – 1970

Fylkeskonservator i Vest-Agder har nylig kjøpt en unik samling fotografier, tatt av fotograf Dagfinn Pettersen gjennom mer enn 50 år. 30 utvalgte bilder vises nå som utendørsutstilling «Lyn Pettersen kalte de ham» i samarbeid med Vest-Agder-museet.

Utstillingen vises først under The Tall Ships Races og plasseres etterpå i Odderøya museumshavn. Her finner du mer informasjon om fotografen Dagfinn Pettersen, «Kristiansandsfotografen personlig.» Teksten er skrevet av Yvonne Fernmar Willumsen, Fylkeskonservator i Vest-Agder.

Lyn Pettersen kalte de ham. Omtalt som byens første pressefotograf og fotoreporter før betegnelsen ennå var oppfunnet. I mer enn 50 år virket Dagfinn Pettersen som fotograf i Kristiansand. Han var overalt med sitt kamera. Der det skjedde der var Pettersen på plass og festet små og store begivenheter til celluloiden. Dagfinn Pettersen var et begrep i Kristiansand. Hele byen kjente ham og han var velkommen overalt.

Dagfinn Pettersen ble født 22. september 1903 i Flekkefjord. Han startet sin fotokarriere allerede i 1918. Først i lære hos fotograf Smestad hvor han tok svenneprøven i. I 1923 åpnet han sin første forretning. Senere arbeidet han for en fotograf i byen før han etablerte Fotosentralen i 1938 og tok håndverkerbrev i 1944.

«En fotoreporter før betegnelsen ennå var oppfunnet.» Fædrelandsvennen 9. mai 1980

I hovedsak fotograferte han i og rundt Kristiansandsområdet og var opptatt av å dokumentere byen gjennom bilder. Han tok bilder på oppdrag, men også ute i bymiljøet, av handel og industri, butikkdrift, folk i jobb, båter og aktiviteter på havna. Pettersen fotograferte og filmet mye fra Kristiansand i krigsperioden 1940-45. I mange år leverte Pettersen dagens aktuelle bilder til byens presse. Han var den første i Skandinavia som utga en bykalender, med bilder fra Kristiansand. Pettersen produsert filmene Kristiansand i Krig og Fred, Sørlandet i Sol og Kristiansandsfilmen. Sistnevnte var den første filmen i farger om byen og var svært populær da den ble vist på teateret. I Tidene kunne man i juni 1942 lese at «i går var det igjen mange som måtte gå hjem uten å få sett filmen».

30 stk 2x1 TSR 20152

«Ingen har dokumentert Kristiansands etterkrigstid bedre enn fotograf Dagfinn Pettersen.» Fædrelandsvennen 24.6.1995

Pettersen var en svært dyktig fotograf, både teknisk og komposisjonsmessig. Han etterlot seg en stor fotosamling med både glassplater, dias og negativer av ulik slag. Samlingen har stor kulturhistorisk verdi og er et verdifullt og sjeldent tilskudd til byens billedarkiv. Ulike steder og miljøer er blitt godt dokumentert, og gir samlingen stor lokal- og regionalverdi. Den inneholder både kjente og ukjente motiver og fotoer som ikke har vært tilgjengeliggjort for allmennheten tidligere.

30 stk 2x1 TSR 201511

I over førti år tok Dagfinn Pettersens sønn, Magne I. Pettersen, vare på samlingen. Han ønsket nå at samlingen kunne bli tilgjengelig for allmennheten. Ved hjelp av Spareskillingsbanken er samlingen nå sikret for ettertiden. Vest-Agder-museet og Fylkeskonservatoren vil sammen arbeide for å løfte samlingen frem i lyset og på sikt å gjøre den tilgjengelig via Digitale bilder i Agder.

20150720_135752_resized