Utstilling på Kristiansand kanonmuseum: Ungdom møter Møvik

I kasematten på Kristiansand kanonmuseum kan publikum i 2020/21 oppleve lyd- og filminstallasjoner laget i samarbeid med elever ved Møvig skole.

Nye stemmer på Kristiansand kanonmuseum

Med prosjektet «Ungdom møter Møvik» ønsket Vest-Agder-museet å åpne for nye stemmer og nye perspektiver i formidlingen ved Kristiansand kanonmuseum. Vi inviterte derfor klasse 9c ved Møvig skole (2019/2020) til å formidle kulturminnet Møvik fort. Elevene har laget korte filmer fra museet. De har også arbeidet med muntlig dokumentasjon og intervjuet ulike generasjoner om Møvik, krigen og tanker omkring krig og konflikt. Nå er prosjektet ferdig, og resultatet kan oppleves i kasematten på museet i sesongen 2020/21.

Klasse 9c fra Møvig skole foran kasematten under åpningen av formidlingsinstallasjonene 16. juni 2020. Foto: Gunhild Aaby.

Lokale ungdommer dokumenterer og formidler

Prosjektet «Ungdom møter Møvik» er en del av Vest-Agder-museets strategi for involvering og inkludering av lokalbefolkningen i arbeidet vårt, og det inngår i et større prosjekt, «Sammen om fortellingen», som blant annet handler om forankring av samfunnsrollen i museet.

Vi har søkt samarbeid med kanonmuseets nærmeste ungdomsskole, Møvig skole og 28 elever i klasse 9c og kontaktlærer Karen Kulien. Målet var et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt om Møvik og andre verdenskrig, sett med ungdommenes eget blikk. Bak prosjektet ligger også et ønske om å skape en ny form for tilhørighet til museet i nærmiljøet, historien til stedet og den større historien om krigen.

Filmopptak i desember 2019. Foto: Gunhild Aaby.

Filmer

Elevene har selv valgt ut sju tema de ønsket å formidle fra Kristiansand kanonmuseum. De har gjort research, arbeidet med manus, innspillingssteder og scener og har deltatt i alle deler av innspillingsprosessen under veiledning av filmskaper Harald Stensland og Vest-Agder-museets ansatte.
Resultatet har blitt sju korte filmer om følgende tema:
1. Kanonen
2. Ammunisjonsjernbanen
3. Batterie Vara
4. Luftvernskyts
5. Miner
6. Granater
7. Ammunisjonsbunkeren

Alle sju filmene med engelsk teksting kan sees i kasematten. Foto: Gunhild Aaby.

Se filmen om «Ammunisjonsjernbanen» her: 

Intervjuer

Elevene har intervjuet sine foreldre, besteforeldre eller andre i en annen generasjon om deres forhold til andre verdenskrig generelt og Møvik fort spesielt. Delprosjektet ble innledet med et kurs i intervjuteknikk med Bjørn Enes, som leder Memoar – norsk organisasjon for muntlig historie. Deretter arbeidet skolen og elevene selvstendig med intervjuene. Elevene valgte sine egne informanter, innhentet samtykkeerklæringer og gjennomførte intervjuer.

Utdrag av intervjumaterialet formidles gjennom lydinstallasjoner i kasematten. Foto: Gunhild Aaby.

Det er til dels gripende fortellinger som har kommet ut av prosjektet. Samtalene handler om krig generelt, om Møvik, kulturminner fra krigen og mye om minner og historier knyttet til andre verdenskrig. Museet har gjort et utvalg av klipp fra det rike materialet, som presenteres i ventiler i kasematten. Vi har også fått lov til å bruke stoffet i videre formidling og vil oppbevare det for ettertida.

Hør noen utdrag av intervjuene her:

Hvem bestemmer hvilken historie som fortelles?

For museets del har det vært et veldig verdifullt prosjekt. Ikke bare har vi fått et tilskudd til publikumstilbudet ved kanonmuseet – i form av video- og lydformidling i Kasematten. Prosjektet har også gitt oss nyttig innsikt i hvordan vi som museum formidler og samhandler – om vår tenkemåte og framstillingsform. Hvem bestemmer egentlig hvilken historie som fortelles når alt kommer til alt?

Det har vært inspirerende og lærerikt å arbeide med «Ungdom møter Møvik». Og spesielt intervjuprosjektet, der elevene nok følte at de hadde friere tøyler og arbeidet med personlige historier, ble vellykket. Vi er imponert over skolen og elevene, og ikke minst lærer Karen Kulien, som har tatt aktive grep og klart å sette av tid til et slikt prosjekt innenfor stramme skolerammer.

Deltakere i prosjektet:

  • Vest-Agder-museet: Prosjektleder Gunhild Aaby og prosjektmedarbeider Thea Eriksen; designer Per Grimsgaard og museumshåndverker Morten Bomann. Faglig bistand fra Arild Andersen og Endre Wrånes.
  • Møvig skole: Kontaktlærer Karen Kulien og klasse 9c (2019/2020).
  • Vi har fått hjelp av Tillit v/Harald Stensland til filmproduksjon og Memoar v/ Bjørn Enes til intervjuteknikk.
  • Prosjektet er støttet av Kulturrådet gjennom samfunnsrolleprogrammet til Vest-Agder-museets prosjekt, «Sammen om fortellingen», ledet av Kathrin Pabst.

Se også basisutstillingen «Menneskene og Møvik» i sambandsbunkeren: