Tubefyllemaskin – apotekdrift på 1900-tallet

Tubefyllemaskin

Elefantapoteket i Kristiansand ble stiftet i 1651 og er dermed et av landets eldste apotek. Opp gjennom de over 350 årene apoteket har eksistert har det sett flere ulike driftsmåter. Apoteket har benyttet ulike teknologier og utstyr. Noe av dette utstyret ble nylig gitt til Kristiansand museum.

Det dreier seg om flere hundre gjenstander som nå gjennomgår registrering og som vil bli publisert på Digitalt museum. Her finnes det blant annet en urtepresse, pumpe til tønner med f.eks. tran eller olje, en maskin til å lage tabletter, areometer for å måle tettheten til væsker, tubefyllemaskin, tubelukkemaskin, trykkemaskin til etiketter og mortere og tilhørende pistill. En av disse, en tubefyllemaskin, vil bli presentert her.

I lang tid ble det meste av legemiddelproduksjonen gjort på selve apotekene, noe som kommer tydelig frem blant de flere hundre gjenstander fra Elefantapoteket. Tubefyllemaskinen var i bruk ved apoteket på 1900-tallet og ble brukt til å fylle salve på tuber. Maskinen ble oppfunnet av apoteker N. L. Møller. Før man gikk over til å bruke metalltuber, oppbevarte man salve i glasskrukker. En av fordelene ved å bruke metalltuber fremfor glasskrukker var at salven i mye mindre grad ble utsatt for skadelig påvirkning fra lys og luft. I tillegg tørket ikke innholdet ut i like stor grad som det gjorde i glasskrukker.

 

Tuben ble tredd utenpå det smale røret og ble holdt på plass av metallskiven til venstre.
Tuben ble tredd utenpå det smale røret og ble holdt på plass av metallskiven til venstre.

 

Tubefyllemaskinen ble brukt når det skulle fylles et større antall tuber. Ved fylling av bare noen få tuber holdt det at man benyttet en enkel tubesprøyte. Hoveddelen av maskinen består av en lang, liggende sylinder. Denne sylinderen ble fylt av salve som så ble presset inn i et mindre rør ved hjelp av et stempel og deretter inn i en metalltube som var tredd over røret. Tuben kunne så lukkes ved hjelp av en enkel tubelukker eller en tubelukkemaskin.

 

Tubelukkemaskin. Enden på tuben ble plassert i rennen og klemt mellom to tykke metallplater. Metallplatene løftes og senkes ved hjelp av armen nederst på maskinen.
Tubelukkemaskin. Enden på tuben ble plassert i rennen og klemt mellom to tykke metallplater. Metallplatene løftes og senkes ved hjelp av armen nederst på maskinen.

 

Tubefyllemaskinen var bare en av mange ulike typer utstyr som ble bruk av apotekene. Utviklingen i legemiddelproduksjonen på 1900-tallet førte imidlertid til nye og strengere krav for produksjon. Det ble etterhvert mer hensiktsmessig for apotekene å kjøpe inn ferdig fremstilte og pakkede legemidler fremfor å lage de selv. I dag er det svært lite av legemiddelproduksjon igjen hos apotekene, med unntak av enkelte spesialiserte apotek som ofte er knyttet til sykehusene.