Vellykket plastbåtmøte på Odderøya

Mens Kristiansand og Odderøya badet i sol fulgte elleve plastbåtentusiaster «kallet» og stilte opp på plastbåtmøtet i regi av Vest-Agder-museet. Målet for møtet var å vise frem garasjen museet har til disposisjon, og undersøke hvorvidt det kunne være av interesse for å bruke garasjen for å restaurere private og museets båter.

Videre ønsket museet innspill på hva som må gjøres for at den skal bli et egnet lokale. Et mål er at arbeid med plastbåter i garasjen kan bidra til å skape et miljø rundt klassiske norske plastbåter. I tillegg håper museet at dette kan bidra til å skape et levende museum som et tilbud til besøkende på Odderøya.

IMG_0379 red

 Klaus Olesen åpnet møtet med å orientere om garasjen og status for denne, og møtedeltakerne fikk mulighet til å ta garasjen i nærmere ettersyn. Båtene som nå står i garasjen skal flyttes slik at man kan få plass til å arbeide.

Under møtet kom det frem praktiske forslag til hva garasjen bør inneholde, men også hvordan den bør innredes/inndeles. Det ble blant annet foreslått å ha et rom hvor man kan slipe båter, og lage «båser» ved hjelp av presenninger. Museet fikk med andre ord inn mange gode forslag og innspill på hva som bør gjøres, og hvordan vi kan legge til rette for å skape en sosial arena for plastbåtinteresserte i garasjen.

Vest-Agder-museet ønsker å takke alle som stilte opp på møtet, og håper å se samtlige på museumsregattaen 23. august 2014!

Les mer om museets arbeid med plastbåthistorie her.