Stytyremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 06.12.16

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Kristiansand museum tirsdag 06.12.16, kl. 10.00.

Protokoll fra styremøte i VAM IKS, 06.12.16

Innkalling til styremøte i VAM 6. desember 2016

44/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste

45/16 – Godkjenning og signering av protokoll fra syremøte 18.10.16

46/16 – Etiske retningslinjer for Vest-Agder-museet

47/16 – Nytt-museumsbygg og magasin

48/16 – Status Hestmanden (muntlig)

49/16 – Styrets oppfølging av daglig leder

50/16 – Orienteringer fra driften

Eventuelt