Styremøte Vest-Agder-museet IKS, torsdag 24.09.15

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted i Odderøya museumshavn, torsdag 24.09.15, kl. 09.30

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 24. september 2015

Innkalling til styremøte i VAM 24. september 2015

25/15 – Godkjenning av innkalling og saksliste

26/15 – Regnskap pr. 31. juli 2015

Vedlegg til styresak 26/15 – Regnskap pr. 31. juli 2015

27/15 – Justert budsjett 2015

Vedlegg til styresak 27/15 – Justert budsjett 2015

28/15 – D/S Hestmanden – status (muntlig)

29/15 – Driften av Odderøya museumshavn (muntlig)

30/15 – Nytt museumsbygg på Odderøya (muntlig)

31/15 – Kulturrådets vurdering av Vest-Agder-museet (muntlig)

32/15 – Status fremtidig investeringsbehov ikke antikvariske bygg

33/15 – Ny personalhåndbok i VAM

Vedlegg til styresak 33/15 – Ny personalhåndbok for VAM

34/15 – Orienteringer fra driften

Eventuelt