Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 28.04.16

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted i Odderøya museumshavn, Nodeviga, torsdag 28.04.16 kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 28. april 2016

Innkalling til styremøte i VAM 28 april 2016

10/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 11/16 – Oppnevnelse representanter til ressursgruppa for nytt museumsbygg på Odderøya

Styresak 12/16 – Situasjon knyttet til kutt i tilskudd ved Sjoøingstad Uldvarefabrik

Vedlegg til styresak 12/16 – Brev med klage til Klima- og miljøverndep

Styresak 1316 – Møteplan 2016

Eventuelt