Styremøte i Vest-Agder-Museet IKS, torsdag 25. oktober 2018

Vest-Agder-museet logo

Møtet finner sted på Nordberg Fort, torsdag 25.oktober 2018, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte 25.10.18

Innkalling

46/18 – Godkjenning av innkalling og saksliste

47/17 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 22. august 2018

Sak 48/18 – Justert budsjett 2018

Sak 49/18 – Regnskap pr. 31. august 2018

Sak 50/18 – Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022

Sak 51/18 – Hestmanden – status finansiering

Sak 52/18 – Status arbeide med nytt magasin og nytt museumsbygg (U.off. iht §23 i Offentlighetsloven)

Sak 53/18 – Status ROS – oppfølging/tital (U.off, iht §24 i Offentlighetsloven)

Sak 54/18 – Orienteringer fra driften

Sak 55/18 – Drift av nytt museumsbygg – drøftingssak (U.off. iht §23 i Offentlighetsloven)

Eventuelt