Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 17.11.11

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Kristiansand kanonmuseum, torsdag 17. november, kl. 12.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 17.11.11

48/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

49/11 Protokoll fra styremøte 18.10.11

50/11 Orienteringer om driften

51/11 Organisasjonsgjennomgang

51/11 Vedlegg 1

52/11 Odderøya

53/11 Felles konserveringsverksted

54/11 Else Marie Jakobsen – samling og garasje

55/11 Forskingsplan og formidlingsplan

56/11 Setesdalsbanen

57/11 Unntatt offentlighet