Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 11.06.15

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted i Andorsengården, Mandal, torsdag 11.06.15, kl. 09.30

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 11. juni 2015

Innkalling til styremøte i VAM 11. juni 2015

21/15 – Godkjenning av innkalling og saksliste

22/15 – Sak unntatt offentlighet

Styresak 23/15 – Bruk av disposisjonsfond på Sjølingstad Uldvarefabrik

Styresak 24/15 – Orienteringer fra driften