Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 03.12.15

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Sjølingstad Uldvarefabrik, torsdag 03.12.15, kl. 09.00

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 3. desember 2015

Innkalling til styremøte i VAM 3. desember 2015

41/15 – Godkjenning av innkalling og saksliste

42/15 – Signering av protokoll fra styremøte 20.10.15

43/15 – Setesdalsbanen – rapport på sikkerhet

Vedlegg til styresak 43/15 – Høstrapport 2015 – Setesdalsbanen

44/15 – Nytt museumsbygg pa Odderøya – status

45/15 – Konsolidering DS Hestmanden

46/15 – Styrets oppfølging av daglig leder

47/15 – Orienteringer fra driften

Eventuelt