Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 9. desember 2014

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Odderøya 17, tirsdag 09.12.14, kl. 09.00

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 9. desember 2014

Innkalling til styremøte i VAM 9. desember 2014

53/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

54/14 Signering av protokoll fra styremøte 7. november 2014

55/14 – Strategisk plan 2015-2019

Vedlegg til styresak 55/14 – Strategisk plan 2015-2019

56/14 – Konsolidering med DS Hestmanden

Vedlegg 1 til styresak 56/14 – Notat Hestmanden 21.11.14

Vedlegg 2 til styresak 56/14 – Formidlingskonsept Hestmanden – nov. 2014

Vedlegg 3 til styresak 56/14 – Formidlingskonsept Hestmanden – ideskisser

57/14 Overtakelse av antikvariske bygg fra VAF (ettersendes)

58/14 Oppfølging av «Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand» (muntlig)

59/14 – Orienteringer fra driften

Eventuelt