Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 17.04.12

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Odderøya 17, tirsdag 17. april , kl. 09.00

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 17.04.12

08/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

09/12 Protokoll fra styremøte 02.02.12

10/12 Orienteringer fra driften

11/12 Odderøya – orientering om pågående arbeid

12/12 Setesdalsbanen

13/12 Nasjonal museumshavn

14/12 Regnskap og årsberetning 2011

14/12 Vedlegg 1 Årsregnskap med noter

14/12 Vedlegg 2 Revisors beretning

14/12 Vedlegg 3 Fullstendighetserklæring

14/12 Vedlegg 4 Årsberetning