Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 30. oktober

Møtet finner sted på Sjølingstad Uldvarefabrik, onsdag 30. oktober 2019 kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS, 30. oktober 2019

Innkalling til styremøte i VAM 30. oktober 2019

44/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste

45/19 – Godkjenning og signering av protokoll (u.off. off.lova §23)

46/19 – Regnskap og økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

47/19 – Justering av vedtaksnivå, årsregnskap

48/19 – Justert budsjett 2019

48/19 – Vedlegg

49/19 – Regnskap pr. 31.08.2019

50/19 – Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023

50/19 – Vedlegg 1

50/19 – Vedlegg 2

51/19 – Status nytt museumsbygg og magasin (muntlig)

52/19 – Vedlegg (slettet)

53/19 – Innspill til valgkomiteen til nytt styre for Vest-Agder-museet, behov for kompetanse

53/19 – Vedlegg

54/19 – Status bygningsvern, Vest-Agder-museet

55/19 – Økonomi drift, Setesdalsbanen (muntlig)

56/19 – Uttale om VAM som ikke kommersiell aktør

57/19 – Orienteringer fra driften