Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 08.01.14

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Nordberg Fort, Lista, onsdag 08.01.14, kl. 10.00

Last ned sakspapirene her:

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 8. januar 2014

Innkalling til styremøte i VAM 8. januar 2014 – Nordberg Fort

01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/14 Protokoll fra styremøte 28.11.13

03/14 Konsolidering DS Hestmanden

Vedlegg 1 til sak 03/14 – Notat fra SH ved K Abildsnes

Vedlegg 2 til sak 03/14 – Utkast til driftsavtale VAM IKS – Stiftelsen Hestmanden

04/14 Styreinstruks og instruks for daglig leder

Vedlegg 1 til styresak 04/14 – Styreinstruks

Vedlegg 2 til styresak 04/14 – Instruks for daglig leder

05/14 Orienteringer fra driften

06/14 Strategisk plan for Vest-Agder-museet

Eventuelt