Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 07.09.16

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Setesdalsbanen, onsdag 07.09.16, kl. 10.00

Innkalling til styremøte i VAM 7. september 2016

25/16 – Regnskap pr. 31. juli 2016

Vedlegg til styresak 25/16

26/16 – Status kutt i tilskudd fra Riksantikvaren til Sjølingstad

27/16 – Status Hestmanden

28/16 – Nytt museumsbygg på Odderoya

29/16 – Magasin

30/16 – Styrking av administrasjonen

31/16 – Orienteringer fra driften, muntlig

Eventuelt