Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, mandag 25.02.13

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Sjølingstad Uldvarefabrik, mandag 25. februar, kl. 09.30.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 25.02.13

04/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

05/13 Protokoll fra styremøte 08.01.13

06/13 Årsmelding 2012 med regnskap

06/13 Vedlegg 1 Årsmelding

07/13 Endring i budsjett 2013 for Setesdalsbanen

07/13 Vedlegg Budsjett 2013

08/13 Organisasjonsgjennomgang – videre oppfølging

09/13 Merkevare og profilering i Vest-Agder-museet

09/13 Vedlegg 1

09/13 Vedlegg 2

10/13 Søknad til Norsk Kulturråd om driftsstøtte for 2014

11/13 Orienteringer fra driften

11/13 Vedlegg 1 Prosjektmidler 2013 – tildelinger