Styremøte i Vest-Agder-museet IKS fredag 7. november 2014

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Odderøya 17, fredag 07.11.14, kl. 09.00

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 7. november 2014

Innkalling

47/14 – Godkenning av innkalling og saksliste

48/14 – Utkast til protokoll fra styremøte 9. oktober 2014

49/14 – Budsjett og handlingsplan 2015 og Økonomiplan 2016-2018

Vedlegg 1 til styresak 49/14 – Budsjett 2015 og Økonomiplan 2016-2018

Vedlegg 2 til styresak 49/14 – Handlingsplan for Vest-Agder-museet 2015

Vedlegg 3 til styresak 49/14 – Notat budsjettjustering

Vedlegg 4 til styresak 49/14 – Oppsummering fra innspillsmøter

50/14 – Justering av budsjett 2014

Vedlegg til styresak 50/14 – Justert budsjett 2014