Styremøte 27. april 2023

Innkalling til styremøte i Vest-Agder-museet IKS –
27. april 2023 kl. 10:00 på Vestre Lasarett, Odderøya

Styresaker
Innkalling styremøte 27. april 2023

Styresak 17/23 – Vurdering av forvaltningsloven og VAMs virksomhet
Styresak 18/23 – Registrator
Styresak 19/23 – Strategisk plan 2023-2027
Styresak 19/23 – Vedlegg – Strategisk plan 2023-2027 – utkast
Styresak 20/23 – Bruk av disposisjonsfond Flekkefjord museum
Styresak 22/23 – Ny avtale Gimle Gård
Styresak 22/23 – Vedlegg 1 – Avtale om ansvar og kompetanseforh. Gimle Gård
Styresak 22/23 – Vedlegg 2 – Avtale Gimle Gård-Kristiansand kommune-Vest-Agder-museet 1986

Orienteringssaker (muntlig)
–  Arbeid nytt museumsbygg
–  Representantskap 18. april 2023
–  Referat fra møte i AMU 15. mars 2023 inkl. Årsrapport AMU 2022

Protokoll
Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet 27. april 2023