Styremøte i Vest-Agder-IKS, torsdag 28.11.13

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Mandal museum, Andorsengården, torsdag 28. november 2013, kl. 09.30

Last ned sakspapirene her:

Innkalling 28.11.13

39/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

40/13 Protokoll fra møte 24.09.13

41/13 Disponering av ekstra midler fra kulturdepartementet

42/13 Endring i sikkerhetssystemet på Setesdalsbanen

42/13 Vedlegg 1

42/13 Vedlegg 2

43/13 Høstrapport Setesdalsbanen (u.offl.)

44/13 Overdragelse av kulturhistoriske eiendommer

44/13 Vedlegg 1

45/13 Finansiering av aktivitetsbygg, museumshavn på Odderøya

45/13 Vedlegg 1

46/13 Handlingsplan 2014

47/13 Orienteringer fra driften (muntlig)