Gaveforsterkning fra Kulturdepartementet til Vest-Agder-museet 2015

Vest-Agder-museet mottok i dag (8.12.15) en gledelig førjulsgave fra Kulturdepartementet – nærmere bestemt 1,175 millioner kroner i gaveforsterkning.

Gaveforsterkning er statens ordning for å stimulere til flere private gaver til norske museer. Ved gaver på mer enn kr 100 000 legger staten etter søknad på inntil 25 %. Vest-Agder-museet er blant de museene som har hatt godt utbytte av denne ordningen.

Den største delen av gaveforsterkningen, 1,125 millioner, er knyttet til Odderøya museumshavn og gaven fra Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand. De var en viktig bidragsyter for at museumshavna og aktivitetshuset ble en realitet og kunne åpne den 25. juli i år, i forbindelse med Tall Ships Races. Gaveforsterkningen skal nå brukes til å videreutvikle tilbudet i museumshavna, slik at det kan bli en enda større attraksjon for byen og regionen. Bidraget er viktig for å kunne finansiere et bredere tilbud fram mot neste sommer.

I tillegg fikk museet gaveforsterkning på gave fra Flekkefjord Sparebanks Historiefond til Krambua ved Flekkefjord museum og på en gave fra Stiftelsen UNI knyttet til friluftsmuseet i Vanse. Disse midlene (25 000 hvert sted) vil gå til tiltak ved de to avdelingene.

Kulturdepartementets retningslinjer om forsterkning av pengegaver til norske museer 2015 kan lastes ned her.

Spørsmål kan rettes til: direktør John Olsen, 930 07 567.