Har du hørt om Spatten?

Utsnitt av et større foto fra havna. Her ser vi hauger med fletspat lagret langs havnesporet. Foto Agderbilder.no

Spatten er navnet på et område med to jernbanespor ved Kristiansand jernbanestasjon. Navnet har røtter tilbake til den tiden da Setesdalsbanen gikk mellom Kristiansand og Byglandsfjord, og fraktet feltspat fra gruvene i Iveland.

Et av formålene med byggingen av den nesten 8 mil lange jernbanen mellom Kristiansand og Byglandsfjord var å bedre kommunikasjonen mellom dalen og kysten, samt legge til rette for industri i denne delen av Agder. En av industrivirksomhetene som kom som følge av jernbanen og som var helt avhengig av Setesdalsbanen, var gruvedriften i Iveland. Uten byggingen av Setesdalsbanen hadde det ikke vært mulig å transportere ut de store mengdene med feltspat som man gjorde. Som følge av Setesdalsbanen ble det etablert 103 feltspatbrudd på 22 av gårdene i Iveland og dermed ble gruvedrift en viktig attåtnæring for bøndene i område.

Iveland stasjon. Årstall ukjent. Foto Norsk jernbanemuseum / Digitaltmuseum.no

Eretveitgruva var ei av de første og største gruvene som kom i drift i Iveland, og den skal ha hatt en produksjon på om lag 30 000 tonn. Feltspaten fra gruvene ble fraktet til Iveland stasjon, hvor den deretter ble lastet ombord på jernbanevogner og transportert ned til Kristiansand.

Etter at feltspaten ble kjørt med Setesdalsbanen nedover dalen, ble den losset ved havnesporet i Kristiansand. Her lå det lagret fram til det ble fraktet ut med skip. Feltspat fra Iveland ble benyttet i porselen- og fajansefabrikker rundt om i Europa.

Setesdalsbanens transport av feltspat er altså bakgrunnen for at dette området ved Kristiansand stasjon  går under navnet Spatten. Området befinner seg tett opp mot jernbanestasjonen, like nedenfor dagens parkeringsplass for reisende med NSB (Vy).

Området og sporene som i dag kalles Spatten – og øvre og nedre Spatten. Foto Thorunn Lunde

Kristiansand jernbanestasjon sett fra Hampa omkring 1930. Fra samlingen til Statsarkivet / Agderbilder.no
Fra området Spatten ved Kristiansand stasjon. Foto skjermdump fra boka «Fra gamp til damp».

Kristiansand havn sett mot sør fra Hampa omkring 1930. Foto Statsarkivet / Agderbilder.no

 

Kilder:
Fra gamp til damp. Setesdalsbanen 100 år. Stiftelsen Setesdalsbanen 1996.
Setesdalswiki – Eretveitgruva
Wikipedia – Iveland