Sørlandske sommerminner

Installasjonen av fluktstoler, parasoller og «sveivofoner» på «Odden» i Nodeviga skal både gi et tidløst innblikk i rekreasjon og kystkultur, men også et spesifikt innblikk i noen av de konkrete sommerminnene Vest-Agder-museet har samlet inn. 

av Anne Mette Seines

Kystkulturen på Sørlandet har gjennomgått en rask utvikling og endring de siste 150 år. På 1800-tallet var det ikke vanlig å bade i sjøen for rekreasjon, men det fantes «badehus» langs kysten hvor en kunne betale for å få karbad og styrtbad av varmt og kaldt saltvann. Disse ble brukt av hygieniske årsaker, men ble også ansett som svært helsebringende. I mellomkrigstiden ble det også vanlig å «luftbade» det som i dag lettest ville oversettes med å sole seg naken.

Etter en sped utvikling som følge av tariffestede ferie og fridager på begynnelsen av 1900-tallet så skjedde de raskeste endringene i bruken av sjø og skjærgård etter andre verdenskrig. I 1947 fikk vi i Norge Ferieloven som gav alle arbeidere rett til tre ukers ferie. Den økonomiske veksten og levekårsendringen som skjedde i Norge i etterkrigstiden kan spores i hvordan ferie og fritid ble benyttet.

bob dylan (3)

Norges første plastbåt ble bygd av Herbert Waarum fra Grimstad, og regionen utviklet seg raskt til å bli et av kjerneområdene for den norske plastbåtindustrien. Å dra på båttur, holmetur, krabbetur og i større grad benytte seg av sjø og skjærgård til rekreasjon, ikke bare som næringsvei, ble en stadig viktigere del av vår kystkultur.

Barn tegner

Installasjonen «Sørlandske sommerminner» presenterer vår nære fortid med fokus på kystkultur og personlige erindringer om sommer og kystkultur med bruk av private bilder og lydavspilling av intervjuer foretatt våren 2015. Det er lagt opp til en uformell og leken tone i installasjonen som tar deg tett på sommerminnene. Badeballen som er inspirasjon for parasollene antas oppfunnet i California i 1938 av Jonathon DeLonge.

Susanne Odden

På hver av de tre «sveivofonene» finner du fire sommerminner, både på norsk og oversatt til engelsk. Ved å «sveive» flere ganger settes stemmen i gang – og da er det bare å lene seg tilbake i solstolen og å nyte minnene som fortelles om.

Hvis du er sulten, er det bare å hente seg en liten piknikkurv som selges i kafeen. Den kan du fylle med det du liker best.

Velkommen til en trivelig stund på holmen!