Snurr skolefilm

Sommerferien er nesten over nå og skolen står for tur for mange i august. I løpet av sommeren har det blitt registrert ca. 150 skolefilmer og noen filmfremvisere bak lukkede dører på Mandal Museum.

Historikk og bruk

Allerede da bare 35 mm film av nitrocellulose var tilgjengelig, var skolen interessert i å bruke film til undervisningsformål. Men nitrocellulose er så brannfarlig at omfattende sikkerhetstiltak var nødvendig og slik film ble etter hvert forbudt i skolen. I 1927 ble imidlertid 16mm smalfilm produsert av brannsikkert materiale og formatet ble standard omkring 1935. Kort tid etter ble smalfilm tatt i bruk av skoler. Det er denne typen film Mandal Museum forvalter, som tidligere har tilhørt skolefilmsentralen i Mandal. Skolefilmsentralen lånte ut filmer til skoler i hele Vest-Agder fylke.

AG00755 (2) AG00620 (2)

Boken «Veit du nok om skolefilm?» fra 1951 beviser at skolefilmen ikke skulle brukes for moroskyld. Boken er skrevet til lærere og legger vekt på viktigheten av elevenes for- og etterarbeid ved bruk av skolefilm. Noe annet vil ikke nytte beskrives det. I noen av filmene Mandal Museum forvalter finnes det studieguider som lister spørsmål læreren kan stille etter at elevene har sett filmen. Slike studieguider blir også nevnt i boken fra 1951 og den anbefaler videre at man ser filmen på nytt like etter at elevene har besvart spørsmålene for best læringsutbytte.

AG00686 (3) - Kopi

Registreringsprosjektet

Digitalisering av filmene var ikke del av registreringsprosjektet fordi mye av materialet allerede er digitalisert, eller er underveis blant andre aktører. For eksempel inneholder Mandal Museums samling flere filmer av Ivo Caprino, for eksempel «Karius og Baktus» fra 1955, «Den standhaftige tinnsoldat» fra samme år, og «Syvende far i huset» fra 1966, som allerede er digitalisert av Caprino studios. I tillegg har Filmarkivet digitalisert noe, for eksempel «Edvard Grieg: Korte skisser fra hans liv». Videre arbeider for eksempel Eiker arkiv med digitalisering av Nedre Eiker kommunes skolefilmsentral hvor mange av titlene sammenfaller med titlene i Mandal Museums samling, som «Vulkaner», «Lars, lillebror og lammet», «Frankrike», «Dyra på gården». Der finnes det også svært lignende titler som sannsynligvis står for samme filmen, deriblant «Dyreliv fra høst til vår» vs. «Dyreliv høst og vår», «Bronsealderen i Danmark» vs. «Bronsealder i Danmark», og «Et barn blir til» vs. «Et barn blir født».

Filmene har museet fått i gave fra Mandal kommune (Kulturkontoret) da de flyttet til nye lokaler i Buen kulturhus i 2012. Gaven inneholdt også ulike filmfremvisere og ulikt avspillings- og innspillings utstyr for lyd og film. Hele inntaket er nå tilgjengelig på Digitalt Museum her.

AG00772 (6)

 

Kilder

«Eventyrfilmene kommer på DVD», Caprino Studios, 2014, URL: http://www.caprino.no/pages/no/040910dvd.asp

Filmarkivet, 2016, URL: http://www.filmarkivet.no/film/details.aspx?filmid=43397

«Lyd og film», Eiker arkiv, 2015-2016, URL: http://eikerarkiv.no/lyd-og-film-2/

«Nedre Eiker kommune skolefilmsentralen», Eiker Arkiv, 2015-2016, URL: http://eikerarkiv.no/nedre-eiker-kommune-skolefilmsentralen/

Veit du nok om skolefilm?, Skolefilmnemnda, Oslo, 1951. URL: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112508086