Skolebesøk på museumsfabrikken

Velkommen på skolebesøk til Sjølingstad Uldvarefabrik. Museumsfabrikken tar imot barnehager, SFO og skoleklasser for omvisninger og aktiviteter gjennom hele skoleåret. Omvisningene tilpasses barnas alder, læreplaner og lærers ønsker og vil få ulikt fokus ut fra dette.

Sjølingstad Uldvarefabrik ble etablert i 1894 og er i dag en levende museumsfabrikk. Et besøk i museumsfabrikken gir en unik mulighet til bedre å forstå endringene den industrielle revolusjon førte med seg. Vi produserer fremdeles ullvarer på de gamle maskinene, og elevene får se prosessene råulla må gjennom før den ender opp som pledd, jacquardtepper, strikkegarn m.m. Overgang fra håndkraft til masseproduksjon, teknikk, vannkraft og elektrisitet, arbeidsmiljø, globalisering og urbanisering er blant temaene som kan behandles. En vanlig omvisning tar ca. én time. Kombiner gjerne besøket med en verkstedaktivitet. Matpakker kan spises i publikumsmottaket vårt. Omvisning i museumsfabrikken er gratis for skoleklasser i skoletida.

I tida fram mot sommeren, har vi disse tilbudene:

DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN
Sjølingstad Uldvarefabrik tilbyr et undervisningsopplegg for 8. trinn der elevene skal få kjennskap til den industrielle revolusjonen og viktige utviklingstrekk som følge av denne gjennom å besøke Sjølingstad Uldvarefabrik; ett av fylkets teknisk-industrielle kulturminner og en levende museumsfabrikk.

Elevene deles i to grupper (maks 25 elever i hver gruppe).
1. Omvisning i fabrikken, der det gis en historisk innføring samtidig med at elevene følger arbeidsprosessene og ser maskinene i bruk.
2. Praktisk oppgave; elevene lager mobiletui i ull og filt ved bruk av egen håndverksteknikk og en av museumsfabrikkens maskiner.
Opplegget kan også bestilles av skoler som ikke får tilbudet gjennom Den kulturelle skolesekken. Materialkostnader verkstedaktivitet: kr 30 per mobiletui. Lærerstyrt industrirebus i bygda kan eventuelt erstatte verkstedaktiviteten.

Andre verkstedaktiviteter:

PÅSKEVERKSTED i perioden 9. – 27. mars, (for alle). Formidleren har også mulighet til å ta med ullverkstedet på besøk til skolene i Mandal og Lindesnes. Kr 20 per elev.

KLASSEBILDE ELLER 17. MAIFANE
Vi tar i bruk fabrikkens nålefiltmaskin og lager et stort bilde i fellesskap. Lag gjerne skisse på forhånd.
Mål på klassebildet er 55×180. Bildet må settes på list for oppheng på skolen.
Tidsbruk: ca. 60-90 min. Pris: kr 400 per bilde/fane.

SMYKKEVERKSTED
Vi lager perlekjeder, armbånd, brosjer og hårpynt i kardet ull og ullfilt.
Tidsbruk: ca. 60-90 min. Pris: kr 20 per barn. Kan bestilles i mars, april og mai.

SITTEUNDERLAG
Vi lager sitteputer/filtbilder på fabrikkens nålefiltmaskin.
Tidsbruk: ca. 60 min. Pris: kr 30 per sittepute. Kan bestilles hele året.

Tips til aktivitetsverksteder og kunst- og håndverk:
Fabrikken selger garn, kardet ull og hobbyfilt i mange farger produsert på museumsfabrikken!

Kontaktperson: Formidlingsleder Judith Seland Nilsen
Tlf. 38 25 60 23. E-post: sjolingstad@vestagdermuseet.no

Slider påske Filt fra Sjølingstad Uldvarefabrik
Garn, ull og hobbyfilt for salg

 

Vaskemaskin fra Sjølingstad Uldvarefabrik
Vaskemaskinen i bruk.
Hyggelig med barnehagebesøk.
Hyggelig med barnehagebesøk.