Setesdalsbanen sin plass i den nasjonale jernbanehistorien

Lokomotivet smøres på Hægeland stasjon. Foto Odd Drange

Setesdalsbanen sin historie som sidebane blir beskrevet i bacheloroppgaven «Sidebaner som del av norsk jernbanestrategi. Stesdalsbanen som eksempel». Oppgaven er skrevet av Karine Eieland, som selv er oppvokst i området der Setesdalsbanen en gang gikk.

Dette sier Eieland selv om hvorfor hun valgte å skrive om Setesdalsbanen:

Da jeg skulle bestemme meg for et tema å skrive historiebachelor i, falt valget raskt på lokalhistorie. Jeg er oppvokst i Iveland, og ønska å undersøke et fenomen som hadde tilknytning til hjemkommunen min. Setesdalsbanen ble med én gang et alternativ. Jeg har alltid kjent til Setesdalsbanen, og da jeg var yngre, tok jeg museumsbanen fra Grovane til Røyknes. Utover dette, hadde jeg lite kjennskap til banens historie og virke. Dette var noe jeg ville dykke ned i. Den beskjedne kunnskapen jeg hadde om den norske jernbanehistorien, var et godt utgangspunkt for bacheloroppgaven min. Setesdalsbanen ble en videre konkretisering av de såkalte sidebanene, som var en del av Norges jernbanestrategi på 1800-tallet. Setesdalsbanen har vært et engasjerende og spennende forskningsfelt, og jeg oppfordrer andre til å bedrive sitt forskningsarbeid på denne banen.

Oppgaven kan leses her: Bacheloroppgave i historie LHIS370_Karine Eieland.