Setesdalsbanen digitaliseres

Første spadestikk på Setesdalsbanen ble tatt av Kong Oscar II den 21. juli 1891 – det egentlige anleggsarbeidet ble imidlertid ikke påbegynt før den 10. januar 1893. I dag er det altså et aldri så lite jubileum – 120 år siden anleggsarbeidet på banen startet. Dette må selvfølgelig markeres

10.01.2013 John Olsen

Samlingene på Setesdalsbanen består av mange spennende gjenstander og dokumenter. Bl.a. er det et stort arkiv av tegninger knyttet til lokomotiv og vogner som har vært brukt og fremdeles brukes ved banen. Tegningene er unike og skjøre. De er viktige historiske dokumenter, men samtidig er de også et viktig verktøy i den daglige driften av banen, f.eks. som grunnlag for reparasjon og vedlikehold av lokomotivene.

Originalene er så verdifulle at de ikke kan brukes i den daglige driften. Tidligere har det vært laget noen kopier, men nå har vi startet opp arbeidet med å digitalisere de viktigste. I første omgang har vi digitalisert de rundt 80 tegningene som er knyttet til lokomotivene. I løpet av året håper vi å kunne få digitalisert noen hundre tegninger til. Disse tegningene er også interessante for andre,  og vi er opptatt av å gjøre dem tilgjengelig for flest mulig.

«Museumsnorge» samarbeider om en nettløsning kalt Digitalt museum, hvor foto, tegninger og gjenstander i norske museer publiseres. I dag inneholder denne nettsiden 1 148 286 objekter fra 113 museer. Vest-Agder-museet har så langt ikke hatt noen gjenstander eller foto publisert her, men nå blir de 80-tegningene fra banen lagt ut, som de første: http://digitaltmuseum.no/info/owners/VAFB.

De 84 tegningene blir slik en markering av både 120-års jubileet for anleggsarbeidet på Setesdalsbanen, det gode samarbeidet som nå skjer i Driftsbestyrelsen – og Vest-Agder-museet/ Setesdalsbanens inntog på Digitalt museum.