Riksantikvaren på besøk

Riksantikvar Jørn Holme med følge besøkte Sjølingstad Uldvarefabrik torsdag 27. mars. Han fikk både stemplet seg inn og ut, samt startet vaskemaskiner og vevstolen.

Riksantikvaren er en stor bidragsyter til fabrikken, og gir fast stønad hvert år på drift, forvaltning og vedlikehold av anlegget. Det var derfor stor stas for oss som jobber her, å kunne ta i mot Jørn Holme, hans følge og ordførere fra Mandal og Lindenses kommune, fylkesantivarens utsending, styret i Vest-Agder-museet samt rådmann og forvaltning fra Mandal kommune.

Vi kjørte i gang valkemaskin, vaskemaskiner, kardverk og vevstol til stor begeistring for Riksantikvaren. Det var også med innlevelse han startet flere av maskinene. Paul Hasund viste fram turbinen, noe som i   mponerte da den faktisk er i sviv 100 år etter oppstart.

Omvisning i vaskeriet på Sjølingstad Uldvarefabrik
Fra vaskeriet
Jacquardveven ved Sjølingsatd Uldvarefabrik
Ved Jacquardveven
Nytt verksted på Sjølingsatd Uldvarefarbik
I verkstedet til vår nye bygningshåndverker


Vi hadde en spennende dag på jobb, og ønsker alle velkommen tilbake igjen!