Restaureringsfilmer

Vindusreima til ett av vinduene på passasjervogn Co 163 festes på plass etter at vinduet er restaurert.

Restaureringsfilmer som viser restaureringsarbeid og arbeidsoperasjoner, kan dokumentere arbeidsprosesser som kan være vanskelig å beskrive med ord. Setesdalsbanen er nå igang med å lage noen filmer som viser ulike prosesser og arbeidsoperasjoner i forbindelse med restaurering av vinduer til passasjervogn Co 163.

Filmene viser trinn for trinn hvordan vinduer kan kittes, hvordan vognvinduer skal tas ut og hvordan de settes inn etter restaureringsarbeidet er gjort. Foreløpig er det laget to filmer, men det vil bli laget flere som viser andre prosesser og operasjoner. Dette er virkelig «livet i kulissene» filmer, og normalt arbeid publikum egentlig ikke får vite er nødvendig for å ivareta et levende kulturminne som Setesdalsbanen jo er.

Filmene legges ut fortløpende på Youtube – og samles i denne spillelisten som heter Setesdalsbanen.