Restaurering av mur på Gimle Gård

Foto: Morten Bomann
Den nyrestaurerte muren på Gimle Gård

I løpet av sensommer og høst er muren på Gimle Gård blitt restaurert.

Muren har sett ille ut de siste årene, men nå er den vasket for moderne maling og sementmørtel er meislet bort.

I løpet av siste del av 1900-tallet ble muren tilført en del moderne sementmørtel. Dette passer dårlig sammen med kalkmørtel fordi sementmørtelen er mye hardere og sterkere. Den er heller ikke like diffusjonsåpen som kalkmørtel er. Resultatet er at den moderne mørtelen ikke slipper ut fuktighet på samme måte som den originale, og vi får da frostsprengning som fører til at sementen faller ut. Det samme skjedde med malingen som var tilført, den var for tett og begynte å skalle av.

Foto: Morten Bomann
Avskalling på muren

 

Forarbeide

Muren ble først syrevasket for å få bort all den moderne plastmalingen. Dette gjøres ved at en malingfjerner i gel-form påføres. Denne må virke en liten stund før den spyles av ved hjelp av høytrykksspyler. Man må være veldig forsiktig med høytrykksspyleren fordi kalkmørtelen er svært porøs, og den vil vi ikke fjerne. Etter dette ble alt av moderne sement meislet bort.

 

 

 

 

Foto: Morten Bomann
Mur på Gimle Gård under arbeid

Oppbygging

Muren er en tørrstablet steinmur, det vil si at den er stablet stein mot stein uten mørtel i mellom. Etterpå er sprekkene mellom steinene fylt med kalkmørtel

Da muren nå var ren, ble den først grunnet med en kalkmaling. Dette for å få bedre heft og for å få en bedre oversikt over fugene. Fugene mellom steinene på muren ble bygget opp igjen med en hydraulisk kalk. Hydraulisk kalk herder noe raskere enn ren kalk og denne ble valgt siden det var litt sent på året. Etter dette ble muren malt med to strøk murmaling.

 

 

Arbeidet ble utført av murmester Øyvind Lauvnes. Han har lang erfaring med kalkmuring, alt fra middelalderkirker til bygårder. Det har vært en lærerik prosess og vi takker for samarbeidet.

Tekst og bilder:  Morten Bomann