Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 01.12.16, kl. 10.00

01. desember kl 00:00 | Sjølingstad Uldvarefabrik
Høst på Sjølingstad

Møtet finner sted på Sjølingstad Uldvarefabrik, torsdag 01.12.16, kl. 10.00

Protokoll fra representantskapsmøte 1. desember 2016

Innkalling til representantskapsmøte 1. desember 2016

10/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste

11/16 – Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder

12/16 – Orienteringer fra driften – mutlig

13/16 – Justert budsjett 2016

14/16 – Budsjett-2017 og økonomiplan 2018-2020

Vedlegg 1 til sak 14/16 – Budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020

Vedlegg2 til sak 14/16 – Handlingsplan for 2017

15/ 16 – Nytt museumsbygg og magasin

16/16 – Godtgjørelse til medlemmer av styre og representantskap

17/16 – Møteplan 2017

Eventuelt