Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, 20.01.11

Møtet finner sted på Vest-Agder-museet IKS, Odderøya 17, torsdag 20.01.11, kl. 13.00

Last ned sakspapirene her:

Innkalling 20.01.11

01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/11 Valg av 2 til å undertegne protokollen sammen med møteleder

03/11 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

04/11 Gimle Gård – låneopptak

05/11 Orienteringssaker

05/11 Vedlegg 1

06/11 Møteplan 2011-2012