Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 24.06.20, kl. 11.30

Vest-Agder-museet logo

Møtet finner sted på Fylkeshuset, møterom «Haven», onsdag 24. juni 2020, kl. 11.30

Protokoll fra møte 24.06.20

Innkalling

Sak 01/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/20 – Konstituering av nytt representantskap og valg av leder, nestleder og valgkomité

Sak 03/20 – Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder

Sak 04/20 – Introduksjon til Vest-Agder-museet: «Hvem, hva, hvor, hvorfor» (muntlig)

Sak 05/20 – Styrets årsberetning 2019 med regnskap (2)

Sak 06/20 – Valg av styre til Vest-Agder-museet

Sak 07/20 – Uttale VAM som ikke kommersiell aktør

Sak 08/20 – Årsmelding for VAM 2019

Sak 09/20 – Styreinstruks og instruks for daglig leder

Sak 10/20 – Orientering fra driften (muntlig)

Eventuelt