Representantskapsmøte 30. april 2024 i Odderøya museumshavn

Odderøya museumshavn
Odderøya museumshavn. Foto: Elida Åsland.

Representantskapsmøte Vest-Agder-museet 30. april 2024 i Odderøya museumshavn.

Innkalling til representantskapsmøte 30. april 2024
Representantskapssak 01/24 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Representantskapssak 02/24 – Konstituering av nytt representantskap og valg av leder og nestleder
Representantskapssak 03/24 – Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder
Representantskapssak 04/24 – Valg av valgkomité (saksframlegg ettersendes)
Representantskapssak 05/24 – Introduksjon til Vest-Agder-museet: «Hvem, hva, hvor og hvorfor» (muntlig)
Representantskapssak 06/24 – Styrets årsberetning 2023 med regnskap og kommentarer per avdeling
Representantskapssak 06/24 – Vedlegg 1 – Styrets årsberetning 2023 – signert
Representantskapssak 06/24 – Vedlegg 2 – Revidert regnskap for 2023 med noter og revisjonsberetning
Representantskapssak 07/24 – Valg av styre til Vest-Agder-museet v/tidligere valgkomité (saksframlegg ettersendes)
Representantskapssak 08/24 – Styreinstruks og instruks for daglig leder
Representantskapssak 0824 – Vedlegg 1 – Styreinstruks
Representantskapssak 0824 – Vedlegg 2 – Instruks for daglig leder
Representantskapssak 0924 – Årsmelding for Vest-Agder-museet 2023
Representantskapssak 0924 – Vedlegg – Årsmelding 2023
Representantskapssak 09/24 – Vest-Agder-museets årmelding 2023, inkludert orienteringer fra driften (muntlig)
Representantskapssak 10/24 – Strukturgjennomgang, museum og arkiv i Agder (muntlig)