Regnbuen i Vest-Agder-museets samling

Regnbuebyen Kristiansand 2021
Regnbuebyen Kristiansand på torvet med kunstneren Irene Bakkevold.

Sommeren 2021 ble kunstverket og installasjonen «Regnbuebyen» stilt ut på torget i Kristiansand. Dette fargerike verket ble et populært fotomotiv gjennom «korona-sommeren».

Samtidig ble Regnbuen gjentatte ganger utsatt for hærverk, og kunstnerne måtte i flere omganger reparere de fargerike plexi-glass platene som var sparket eller slått i stykker.

Ikke alle var enige i budskapet kunstnerne hadde med Regnbuen, og disse meningsmotstanderne valgt hærverk som metode for å vise sin motstand.

Vest-Agder-museet har som slagord «Vi forteller din historie»

Vest-Agder-museet skal både ta vare på fortiden og dokumentere vår egen tid. Derfor ble det inngått en avtale med kunstnerne (Irene Bakkevold, Jaya Helena Seljestad, Deconform AS m.f) om at Regnbuen skulle inn i samlingen til Vest-Agder-museet.

Her er den nå, og den forteller historien om hvordan Kristiansand sommeren 2021 hadde en stor regnbue på byens torg, som lyste opp for noen og som samtidig provoserte andre.

I dag representerer Regnbuen og Regnbuebyen Kristiansand en tidskapsel og året 2021

Den forteller om mottakelsen den fikk, om alle reparasjoner som måtte gjøres i løpet av tiden den sto utstilt, og tankene kunstnerne hadde med prosjektet. Inne i Regnbuen i dag ligger det dokumenter og bilder som forteller kunstnernes historie om Regnbuebyen Kristiansand-prosjektet i 2021.

Hvordan vil så Regnbuen bli mottatt på en fremtidig utstilling på museet? Hva vil publikum tenke om for eksempel 50 år om den mottakelse og hærverket Regnbuen ble mottatt på i byen?

Regnbuen og Regnbuebyen Kristiansand er blitt et tidsvitne som skal fortelle en side av historien slik den var i 2021.

Regnbuebyen Kristiansand 2021
Regnbuebyen Kristiansand på torvet 2021.