Reetablering av spor nord for Grovane stasjon

Selv om sesongen er slutt for i år er det mye som skjer på Setesdalsbanen. Et av høstens store prosjekter er flytting av en del av sporet nord for Grovane stasjon.

Etter at Setesdalsbanen åpnet som museumsjernbane har sporet som ligger mellom Grovane stasjon og Grovane verksted endret trase flere ganger. Det har lenge vært ønskelig å reetablere sporet tilnærmet slik det opprinnelig var ved nedleggelsen av Setesdalsbanen i 1962.

Endelig sporplan har tidligere blitt vedtatt slik at arbeidet kunne begynne i høst. Denne omleggingen vil gjøre denne strekningen rettere, noe som både gjør togturen mer behagelig og mer tidsriktig slik det en gang var. Senere vil også neste fase av arbeidet begynne ved at de tidligere omlastningsporene på Grovane skal komme på plass.

Bilder over viser at arbeidet allerede har kommet godt i gang. Det nye traseet er gravet ut og det er begynt å legge ut jernbanesviller og skinneganger. På bildet sees det tydelig forskjellen mellom det eksisterende traseet og det nye.