Prosjektmidler til museer og samlinger i Agder – utlysning 2024

Gammel klokke.

Aust-Agder museum og arkiv (AAma) og Vest-Agder-museet (VAM) deler ut prosjektmidler til museer, samlinger og andre aktører innen det kulturhistoriske feltet i Agder som ikke mottar fylkeskommunalt driftstilskudd. Summen som skal fordeles er på totalt kr. 300.000 for 2024.

AAma og VAM samarbeider om tildeling av disse prosjektmidlene og det er kun en søknadsrunde pr. år. I 2024 er søknadsfrist 15. februar med rapporteringsfrist 1. desember 2024

VAM/AAma viderefører også muligheten til å søke om rådgivningstjenester. Museer, lag, foreninger og andre som driver kulturhistorisk virksomhet kan søke faglig råd. Vi har laget to veiledende skjemaer, som forhåpentligvis vil lette arbeidet med søknaden. Vi gjør oppmerksom på at der ikke gis prosjektstøtte til oppgaver, prosjekter eller utgifter som kan ansees som drift.

Søknadene forventes å være ferdig behandlet i løpet av en måneds tid etter fristens utløp. Tildelingene kunngjøres da på våre nettsider og senere i brev til søkerne.

Søknader sendes til:

Vest-Agder-museet, Fagseksjonen, Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand

eller på e-post til: jan.egil.hansen@vestagdermuseet.no

Kontaktperson:

Jan Egil Hansen, konservator VAM, tlf. 980 74 040. E-post: jan.egil.hansen@vestagdermuseet.no

Last ned søknadsskjema og søknadskriterier her: