Prosjektmidler – utlysning 2021

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kulturhistorie i Vest-Agder-museets eierkommuner. Søknadsfristen er 15. mars 2021.

Last ned skjemaer og retningslinjer her:
Retningslinjer for søknader 2021
Søknadsskjema for prosjektstøtte 2021
Søknadsskjema for faglig bistand 2021
Utlysingsbrev 2021

Søknaden sendes til: Vest-Agder-museet, fagseksjonen, Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand
eller på e-post til Gunhild Aaby i Vest-Agder-museet.

Søknadsfristen 1. runde 2021 er 15. mars.

Bemerk at rapportering om bruk av tildelte prosjektmidler skal sendes oss før utbetaling kan finne sted. Nye prosjektmidler kan ikke omsøkes før tidligere prosjekter er avsluttet (rapportert/utbetalt).