Prosjektmidler for 2016 – utlysning

20. desember kl 09:08

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder. Søknadsfristen er 1. desember 2015.

Museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd, lag og foreninger og andre ikke-kommersielle aktører, som har et kultur- eller naturhistorisk prosjekt de ønsker å realisere kan søke prosjektmidler. Det er også mulig å søke om rådgivningstjenester fra Vest-Agder-museet.

Last ned skjemaer og retningslinjer her:

Søknaden sendes til : Vest-Agder-museet, fagseksjonen, Odderøyveien 41, 4610 Kristiansand
eller på e-post til Klaus Olesen i Vest-Agder-museet.

Søknadsfristen er 1. desember 2015.

Bemerk at rapportering om bruk av tildelte prosjektmidler for 2015 skal sendes oss før utbetaling kan finne sted.  Nye prosjektmidler kan ikke omsøkes før tidligere prosjekter er avsluttet (rapportert/utbetalt).